Bevolkingsontwikkeling; regio per maand
Regio'sPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.2012 januari2012 februari2012 maart2012 april2012 mei2012 juni2012 juli2012 augustus2012 september2012 oktober
Nieuwerkerk aan den IJsselBevolkingsontwikkelingBevolking aan het begin van de periodeaantal          
Levendgeborenen          
Overledenen          
Vestiging in de gemeenteTotale vestiging          
Vestiging vanuit een andere gemeente          
Vestiging vanuit het buitenland          
Vertrek uit de gemeenteTotaal vertrek (inclusief administrat...          
Vertrek naar een andere gemeente          
Vertrek naar buitenlandVertrek naar buitenland inclusief adm...          
Vertrek naar buitenland exclusief adm...          
Administratieve correctiesSaldo administratieve correcties          
Administratieve opnemingen          
Administratieve afvoeringen          
BevolkingsgroeiBevolkingsgroei          
Bevolkingsgroei, relatief%          
Bevolkingsgroei sinds 1 januariaantal          
Bevolkingsgroei sinds 1 januari, rela...%          
Bevolking aan het einde van de periodeaantal          
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 18-6-2018