Bevolkingsontwikkeling; regio per maand
Regio'sPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.2013 januari2013 februari
NieuwkoopBevolkingsontwikkelingBevolking aan het begin van de periodeaantal27 08227 094
Levendgeborenen1721
Overledenen1615
Vestiging in de gemeenteTotale vestiging6854
Vestiging vanuit een andere gemeente6451
Vestiging vanuit het buitenland43
Vertrek uit de gemeenteTotaal vertrek (inclusief administrat...5759
Vertrek naar een andere gemeente5355
Vertrek naar buitenlandVertrek naar buitenland inclusief adm...44
Vertrek naar buitenland exclusief adm...33
Administratieve correctiesSaldo administratieve correcties-1-1
Administratieve opnemingen01
Administratieve afvoeringen12
BevolkingsgroeiBevolkingsgroei121
Bevolkingsgroei, relatief%0,040,00
Bevolkingsgroei sinds 1 januariaantal1213
Bevolkingsgroei sinds 1 januari, rela...%0,040,05
Bevolking aan het einde van de periodeaantal27 09427 095
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-5-2018