Geregistreerde criminaliteit; regio (indeling 2013) 2005-2012
PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.2012*
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Geregistreerde misdrijven
Per 1 000 inwoners
Regio'sPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.Soort misdrijfPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.per 1 000 inwoners
NederlandMisdrijven, totaal68,1
1 Vermogensmisdrijven41,3
1.1 Diefstal/verduistering en inbraak38,7
1.1.1 Diefstal en inbraak met geweld0,9
1.1.2 Diefstal en inbraak zonder geweld37,9
1.2 Bedrog1,4
1.2.1 Oplichting1,4
1.2.2 Flessentrekkerij0,0
1.2.3 Bedrog (overig)0,0
1.3 Valsheidsmisdrijf0,7
1.3.1 Muntmisdrijf0,1
1.3.2 Valsheid in zegels en merken0,0
1.3.3 Valsheid in geschriften0,6
1.4 Heling0,4
1.5 Afpersing en afdreiging0,1
1.6 Bankbreuk0,0
1.7 Witwassen0,0
1.8 Vermogensmisdrijf (overig) 
2 Vernielingen, misdr.openb.orde/gezag9,6
2.1 Vernieling en beschadiging8,0
2.1.1 Vernieling aan auto3,6
2.1.2 Vernieling aan openbaar gebouw0,1
2.1.3 Vernieling middel openb.vervoer0,1
2.1.4 Dierenmishandeling 
2.1.5 Vernieling, beschadiging (overig)4,1
2.2 Openbare orde misdrijf1,0
2.2.1 Openlijke geweldpleging0,4
2.2.1.1 Openlijk geweld tegen persoon0,3
2.2.1.2 Openlijk geweld tegen goed0,1
2.2.2 Huisvredebreuk0,1
2.2.3 Lokaalvredebreuk0,0
2.2.4 Computervredebreuk0,3
2.2.5 Discriminatie0,0
2.2.6 Openbare orde misdrijf (overig)0,2
2.3 Brandstichting/ontploffing0,4
2.4 Openbaar gezag misdrijf0,3
2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel0,2
2.4.2 Wederspannigheid0,1
2.4.3 Valse aangifte0,0
2.4.5 Verblijf ongewenste vreemdeling 
2.4.6 Openbaar gezag misdrijf (overig)0,0
3 Gewelds- en seksuele misdrijven6,5
3.1 Mishandeling3,4
3.2 Bedreiging en stalking2,2
3.2.1 Bedreiging2,0
3.2.2 Stalking0,2
3.3 Seksueel misdrijf0,5
3.3.1 Aanranding0,1
3.3.2 Verkrachting0,1
3.3.3 Schennis der eerbaarheid0,1
3.3.4 Ontucht met minderjarige0,1
3.3.5 Pornografie0,0
3.3.6 Ontucht met misbruik van gezag0,0
3.3.7 Seksueel misdrijf (overig)0,1
3.4 Levensmisdrijf0,2
3.5 Vrijheidsbeneming/gijzeling0,0
3.6 Mensenhandel, mensensmokkel0,0
3.7 Geweldsmisdrijf (overig)0,1
4 Misdrijven WvSr (overig)0,7
5 Verkeersmisdrijven8,3
5.1 Verlaten plaats ongeval5,4
5.2 Rijden onder invloed2,6
5.3 Rijden tijdens ontzegging0,1
5.4 Rijden tijdens rijverbod0,0
5.5 Voeren vals kenteken0,0
5.6 Joyriding0,0
5.7 Weigeren blaastest/bloedonderzoek0,0
5.8 Verkeersmisdrijf (overig)0,0
6 Drugsmisdrijven1,1
6.1 Harddrugs0,5
6.2 Softdrugs0,6
7 (Vuur)wapenmisdrijven0,4
9 Misdrijven overige wetten0,2
9.1 Militair misdrijf 
9.2 Misdrijf (overig)0,2
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 18-12-2018