Bevolkingsontwikkeling; regio per maand
Regio'sPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.2005 december
GorsselBevolkingsontwikkelingBevolking aan het begin van de periodeaantal 
Levendgeborenen 
Overledenen 
Vestiging in de gemeenteTotale vestiging 
Vestiging vanuit een andere gemeente 
Vestiging vanuit het buitenland 
Vertrek uit de gemeenteTotaal vertrek (inclusief administrat... 
Vertrek naar een andere gemeente 
Vertrek naar buitenlandVertrek naar buitenland inclusief adm... 
Vertrek naar buitenland exclusief adm... 
Administratieve correctiesSaldo administratieve correcties 
Administratieve opnemingen 
Administratieve afvoeringen 
BevolkingsgroeiBevolkingsgroei 
Bevolkingsgroei, relatief% 
Bevolkingsgroei sinds 1 januariaantal 
Bevolkingsgroei sinds 1 januari, rela...% 
Bevolking aan het einde van de periodeaantal 
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 19-11-2018