PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.2013**
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.EnergiedragersPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Totaal energiedragersTotaal steenkool en steenkoolproductenTotaal aardoliegrondstoffen en productenAardgasHernieuwbare energieKernenergieAfval en andere energiedragersElektriciteitWarmte
EnergieaanbodTotaal energieaanbodPJ3 2553421 2331 396135285666-
Winning2 871-652 5871352856  
Invoer9 9431 0637 950810-  120-
Uitvoer8 8526836 1082 007-  54-
Invoersaldo1 0913801 842-1 197-  66-
Bunkers676-676--    
Voorraadmutatie-31-3816- -  
EnergieomzettingInzet elektriciteit/WKK-omzetting9652482849210228341519
Inzet brandstof- en warmteomzetting3 2931303 1162716 210
Productie elektriciteit/WKK-omzetting580      361219
Productie brandstof en warmte3 2371113 0997-   20
EnergieverbruikTotaal energieverbruik3 2553421 2331 396135285666-
Saldo elektriciteit/WKK-omzetting386248284921022834-346-200
Saldo brandstof- en warmteomzetting5618172016 21-20
Energetisch finaal verbruik2 1521867880217 20398220
Niet-energetisch finaal verbruik6625751082   13 
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-8-2014