PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.2015*
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.EnergiedragersPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Totaal energiedragersTotaal kool en koolproductenTotaal aardoliegrondstoffen en productenAardgasHernieuwbare energieKernenergieEnergie uit overige bronnenElektriciteitWarmte
EnergieaanbodTotaal aanbod (TPES)PJ3 0404621 1291 199137394231 
Winning1 927 951 6211363936  
Invoer11 3281 5078 5521 13714 7111 
Uitvoer9 2929746 6961 52913 179 
Invoersaldo2 0365331 857-3921 631 
Bunkering667 6670     
Voorraadmutatie-257-71-156-30     
Verbruikssaldo3 0514621 1381 2021383942300
EnergieomzettingInzet energie voor omzettingTotaal inzet4 7155563 48743911839382019
Inzet elektriciteit/WKK-omzetting1 0123661841310339361819
Inzet andere omzetting3 7031903 4692714 210
Productie energie uit omzettingTotaal productie4 1581143 42810   396209
Productie elektriciteit/WKK-omzetting586      396190
Productie andere omzetting3 5721143 42810    19
Saldo inzet-productie energieTotaal saldo energieomzetting557442584291183938-376-190
Saldo elektriciteit/WKK-omzetting425366184131033936-378-172
Saldo andere omzetting13176401714 21-19
Eigen verbruik energiesector17109143   2017
Verliezen bij distributie22  1   183
Finaal verbruikTotaal finaal verbruik2 3012198872920 4369170
Finaal energieverbruik1 8062158064220 4369170
Niet-energetisch gebruik496040987     
Statistische verschillen-110-9-3-1 020
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-9-2016