Hernieuwbare energie; capaciteit, binnenlandse productie en verbruik
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Capaciteit
Aantal installaties
In gebruik genomen
Bron/techniekPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.aantal
Totaal energiebronnen2012.
Waterkracht2012-
Windenergie, totaal201265
Zonne-energie, totaal2012.
Totaal zonnestroom2012.
Totaal zonnewarmte2012.
Totaal bodemenergie2012.
Bodemenergie, diep20122
Warmte uit net gemolken melk2012.
Totaal biomassa2012.
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 18-4-2014