Onderwijs; uitgaven aan onderwijs en CBS/OESO indicatoren
PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.2016*
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.OnderwijssectorenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Totaal onderwijs(Pre)primair onderwijsPreprimair onderwijs en basisonderwijsSpeciaal (basis)onderwijsSecundair onderwijsVoortgezet onderwijsMiddelbaar beroepsonderwijs en volw.ed.Tertiair onderwijsHoger beroepsonderwijsWetenschappelijk onderwijs
Uitgaven aan onderwijsTotaal uitgaven aan onderwijsmln euro42 90911 1339 8161 31718 28110 9477 33413 4955 9327 563
OverheidTotaal overheid36 00410 6729 3731 29915 29610 0575 23910 0364 3985 638
Uitgaven aan onderwijsinstellingenTotaal aan onderwijsinstellingen32 34910 4439 1431 30013 8079 9233 8848 0993 0125 087
Lumpsum financiering30 86310 1598 8761 28313 5209 7123 8087 1842 9204 264
Contractonderzoek794      79417777
Apparaatskosten69228426717287211761217546
Subsidie- en fiscale regelingenTotaal subsidie- en fiscale regelingen3 89523723071 5451521 3932 1131 486627
Educatief deel dagbest. peuterspeelz. 126126126       
Leerlingenvervoer1781029667676    
Onderwijsvoorzieningen jonggehandicapten239811073422
Tegemoetkoming schoolkosten67   67670   
Begeleidingskosten (leer)bedrijven297   268226629290
Studiefinanciering, giften3 204   1 124 1 1242 0801 455625
Studiefinanciering, leningen2 501   324 3242 1771 235942
OntvangstenTotaal ontvangsten24080856183817610076
EU-subsidieregelingen2680818180000
Terugontvangen studiefinanciering en ...94   20 20744232
Rente op studieleningen120   18 181025844
Aflossingen op studieleningen584   86 86498283215
HuishoudensTotaal huishoudens2 991375364111 0967963001 520784736
Uitgaven aan onderwijsinstellingenTotaal aan onderwijsinstellingen3 06916816269764725041 9251 074851
Les- en collegegeld bekostigd onderwijs1 708   249 2491 459861598
Les- en collegegeld particul. onderwijs8377171 300160140466213253
Ouderbijdragen en schoolactiviteiten52497916427312115   
Overige uitgavenTotaal overige uitgaven1 8083363315758397361714437277
Educatief deel dagbest. peuterspeelz.276276276       
Boeken, leermiddelen, OV en bijles1 31860555720397323538337201
Teveel ontvangen studiefinanciering en..94   20 20744232
Rente op studieleningen120   18 181025844
Aflossingen op studieleningen584   86 86498283215
Ontvangen bijdragenTotaal ontvangen bijdragen1 8861291290638735651 119727392
Kinderopvangtoeslag, educatief deel120120120       
Onderwijsvoorzieningen jonggehandicapten23990963532
Tegemoetkoming schoolkosten67   67670   
Studiebeurzen van bedrijven1700000017017
Studiefinanciering, voor les- en coll...1 659   562 5621 097724373
Studiefinanciering voor levensonderhoud1 546   563 563983730253
Studiefinanciering, leningen2 501   324 3242 1771 235942
BedrijvenTotaal bedrijven3 4796666 1 859651 7941 554744810
Uitgaven aan onderwijsinstellingenTotaal aan onderwijsinstellingen3 693   2 127672 0601 566773793
Begeleiding duale leerlingen, stagiairs2 547   1 969111 958578578 
Les- en collegegeld particul. onderwijs500   15856102342156186
Contractonderzoek646      64639607
Overige uitgavenTotaal overige uitgaven836666 00017 17
Kinderopvangtoeslag, educatief deel666666       
Studiebeurzen1700000017017
Ontvangen subsidiesTotaal ontvangen subsidies297   26822662929 
Leerlingenvervoer1781029667676    
Begeleidingskosten (leer)bedrijven297   26822662929 
BuitenlandTotaal buitenland43621138313103845379
Uitgaven aan onderwijsinstellingenTotaal aan onderwijsinstellingen41013130131303845379
Internationale middelen321313013130606
Contractonderzoek378      3785373
EU-subsidieregelingen2680818180000
IndicatorenUitgaven aan onderwijsTotaal uitgaven aan onderwijs42 90911 1339 8161 31718 28110 9477 33413 4955 9327 563
In % bbp%6,11,61,40,22,61,61,01,90,81,1
Per hoofd van de bevolkingeuro2 527656578781 077645432794349445
Overheidsuitgaven aan onderwijsTotaal overheidsuitgaven aan onderwijsmln euro38 74410 6799 3721 30715 67610 0745 60212 3895 7336 656
In % bbp%5,51,51,30,22,21,40,81,80,80,9
In % van de totale overheidsuitgaven12,73,53,10,45,13,31,84,11,92,2
Uitgaven aan onderwijsinstellingenTotaal aan onderwijsinstellingenmln euro39 51810 6239 3181 30516 92210 4746 44811 9734 8647 109
In % bbpTotaal in % bbp%5,61,51,30,22,41,50,91,70,71,0
Overheid4,61,51,30,22,01,40,61,20,40,7
Huishoudens, bedrijven, buitenland1,00,00,00,00,40,10,40,60,30,3
Per deelnemer, inclusief R&Deuro 6 9136 34120 47210 7009 95712 17615 91810 68823 926
Per deelnemer, exclusief R&D 6 9136 34120 47210 7009 95712 1769 87410 2949 229
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 18-11-2018