Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008
PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.2014
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.B DelfstoffenwinningC IndustrieD EnergievoorzieningE Waterbedrijven en afvalbeheerF BouwnijverheidG HandelH Vervoer en opslagI HorecaJ Informatie en communicatieN Verhuur en overige zakelijke diensten
BanenWerknemerx 1 00011,0766,127,332,1325,71 352,4380,6420,8240,9684,7
Werkzame persoon16,8880,234,438,7518,81 643,4487,6509,0329,7456,3
ArbeidsvolumeWerknemer10,4683,625,629,5299,3891,4301,5189,1212,0413,8
Werkzame persoon16,1778,231,534,8467,81 124,7383,3261,6282,6316,0
BedrijfsopbrengstenTotaalx mln euro41 570335 57136 4739 75678 848581 62681 04021 27756 89956 951
Netto-omzet41 130328 36734 8599 48476 716576 01377 67420 81155 82856 493
Overige bedrijfsopbrengsten4407 2031 6142722 1325 6133 3664671 072458
BedrijfskostenTotaal35 173320 56634 6648 90172 311556 59874 40118 45150 16651 200
Inkoopwaarde omzetTotaal23 181214 95127 0384 01143 462447 37425 2776 09718 84522 056
Inkoopwaarde grond- en hulpstoffenTotaal1 267168 3939 8842 23121 934.....
Beginvoorraad grond- en hulpstoffen52.212.......
Inkopen grond- en hulpstoffen.1 289.9 887.......
Eindvoorraad grond- en hulpstoffen74.215.......
Inkoopwaarde handelsgoederenTotaal19 62436 65715 744200569.....
Beginvoorraad handelsgoederen24.4.......
Inkopen handelsgoederen19 626.15 740.......
Eindvoorraad handelsgoederen26.0.......
Kosten uitbesteed werk1 0817 5621 0891 36820 835.....
Inkoopwaarde overige goederen & diensten1 2092 339321212125.....
Personele kostenTotaal1 50945 8702 5372 12819 34045 29019 4235 99616 67818 774
Brutolonen83430 7811 5611 39212 74832 81513 6424 37311 60713 012
Sociale premies ten laste van werkgeversTotaal1507 6264113443 5247 7942 6149922 4942 819
Sociale verzekeringspremies werkgever1014 3401851852 0804 9681 9337661 6292 150
Premies pensioen, vut/ inkoopsommen493 2862261601 4452 825681225864669
Overige sociale lasten2233829202142811273910180
Overige personele kosten5037 1255353712 8534 4003 0405932 4772 864
Overige bedrijfskostenTotaal8 61651 8792 4951 7767 97257 34724 8525 3489 6996 830
Kosten energieverbruik1416 094161963681 684376603241149
Huisvestingskosten1073 9452522411 0599 7972 2152 1251 217903
Kosten apparatuur en inventaris7735 0362613308771 469779315392295
Kosten vervoermiddelen1341 542673561 9243 33413 452150995861
Verkoopkosten324 0071944950310 7571 1175641 4852 189
Communicatiekosten16492111372971 076292111312223
Kosten van overige diensten2778 0825362129218 5853 5523971 445656
Niet eerder genoemde bedrijfskosten7 13722 6811 0583552 02420 6463 0701 0823 6131 555
Afschrijvingen op vaste activa1 8677 8662 5949861 5386 5874 8501 0104 9443 542
Bedrijfsresultaat6 39715 0051 8108546 53625 0286 6392 8276 7335 751
Saldo financiële baten en lasten912 008-521-288-153351-735-246-1 034-128
Saldo voorzieningen-318-2322326-48-25698-6319-77
Saldo buitengewone baten en lasten-390-522-1 198-34181-454-1435957-223
Resultaat voor belastingen5 78016 2601145586 51724 6695 8592 6346 0745 323
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 26-2-2017