Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008
PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.2012
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.B DelfstoffenwinningC IndustrieD EnergievoorzieningE Waterbedrijven en afvalbeheerF BouwnijverheidG HandelH+J Vervoer, informatie en communicatieTraditionele Horeca563 Cafés75 Veterinaire dienstverlening
BanenWerknemerx 1 0009,2776,126,031,8376,11 355,6.348,571,47,3
Werkzame persoon15,4887,432,738,6552,21 635,8.412,688,99,9
ArbeidsvolumeWerknemer8,6696,324,029,3343,9917,6.151,926,45,0
Werkzame persoon14,6786,029,934,6496,41 137,9.205,041,17,0
BedrijfsopbrengstenTotaalx mln euro49 043325 58742 3559 64682 983619 526.15 4463 109875
Netto-omzet48 173316 56640 8429 39080 431614 917.15 2543 087867
Overige bedrijfsopbrengsten8709 0201 5142562 5524 608.192227
BedrijfskostenTotaal40 470308 70839 0688 88177 862597 480.13 5342 655662
Inkoopwaarde omzet26 170213 57631 3553 95346 450477 980.4 135959295
Personele kosten1 27544 5122 4312 07720 95645 472.4 336761216
Overige bedrijfskostenTotaal11 13342 3302 9991 8388 56067 230.4 192796120
Kosten energieverbruik1256 468242023701 762.469937
Huisvestingskosten833 8842562341 0749 769.1 70130727
Kosten apparatuur en inventaris6605 0513793539541 539.245577
Kosten vervoermiddelen1741 617483812 0703 675.98209
Verkoopkosten493 8821964154813 442.423838
Communicatiekosten1750641383251 228.87207
Kosten van overige diensten2496 7735072339497 874.2956119
Niet eerder genoemde bedrijfskosten9 77514 1511 5503572 27127 942.87515737
Afschrijvingen op vaste activa1 8928 2902 2831 0131 8956 797.87113931
Bedrijfsresultaat8 57316 8783 2877655 12122 046.1 912454213
Resultaat voor belastingen8 32518 166-9103844 27023 077.1 906438205
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 31-3-2015