Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008
PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.2011
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.B DelfstoffenwinningC IndustrieD EnergievoorzieningE Waterbedrijven en afvalbeheerF BouwnijverheidG HandelH Vervoer en opslagI HorecaJ Informatie en communicatieN Verhuur en overige zakelijke diensten
BanenWerknemerx 1 0008,8797,126,534,0392,01 348,0393,6402,4244,1622,8
Werkzame persoon14,5905,833,340,6568,61 624,1505,5486,9322,1460,6
ArbeidsvolumeWerknemer8,3714,924,231,0359,3923,3314,6183,0211,5398,3
Werkzame persoon13,7802,829,936,3512,21 145,3388,4249,6263,9310,2
BedrijfsopbrengstenTotaalx mln euro43 038316 81243 4629 85490 272612 34875 48519 58554 06752 897
Netto-omzet42 274307 81841 4269 58887 866607 95971 87419 20352 96952 406
Overige bedrijfsopbrengsten7648 9972 0362662 4064 3893 6113831 097492
BedrijfskostenTotaal35 355299 20439 7709 04183 662589 08670 53717 18846 55048 779
Inkoopwaarde omzet23 637204 09632 3993 90951 063471 11722 0835 58317 35022 344
Personele kosten1 12744 4572 3482 14221 61944 76519 2775 52315 57417 053
Overige bedrijfskostenTotaal8 98042 4122 8121 9888 98866 45124 3685 0109 0666 044
Kosten energieverbruik946 084281773611 769364579222150
Huisvestingskosten843 9012502591 1379 5712 0022 0131 239949
Kosten apparatuur en inventaris6035 2074063291 0311 507762286423274
Kosten vervoermiddelen1711 618473602 1313 66612 8961471 034890
Verkoopkosten583 9902534459110 9099825061 5661 006
Communicatiekosten1650944403511 230316114323273
Kosten van overige diensten2326 6785222409817 7763 7793741 245767
Niet eerder genoemde bedrijfskosten7 72314 4251 2645392 40630 0223 2689913 0141 735
Afschrijvingen op vaste activa1 6128 2422 2101 0021 9916 7534 8091 0724 5593 339
Bedrijfsresultaat7 68317 6073 6928136 61023 2624 9482 3977 5164 118
Resultaat voor belastingen7 69618 7201 6615436 12323 5624 6582 3475 4373 769
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 24-4-2014