Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008
PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.2013
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.B DelfstoffenwinningC IndustrieD EnergievoorzieningE Waterbedrijven en afvalbeheerF BouwnijverheidG HandelH Vervoer en opslagI HorecaJ Informatie en communicatieN Verhuur en overige zakelijke diensten
BanenWerknemerx 1 00010,6771,628,532,8340,51 351,3385,7416,3238,7622,8
Werkzame persoon15,5882,435,939,4524,81 635,2490,0504,4322,8457,3
ArbeidsvolumeWerknemer10,1687,525,629,7314,5902,3305,3188,0208,3397,2
Werkzame persoon14,9781,332,134,6474,01 133,0382,8259,5273,9316,4
BedrijfsopbrengstenTotaalx mln euro51 053314 53940 1929 65878 233603 64478 59320 20153 06354 343
Netto-omzet50 244306 45338 6299 39475 755599 31275 24319 77052 00053 868
Overige bedrijfsopbrengsten8098 0851 5632642 4784 3333 3504321 063475
BedrijfskostenTotaal42 697299 33936 2978 96073 134579 27173 78117 83546 17049 511
Inkoopwaarde omzet27 463206 38328 9753 93843 388462 74423 9135 80017 00222 435
Personele kosten1 45044 3862 4162 16119 79245 20619 8575 77415 71217 795
Overige bedrijfskostenTotaal12 11640 6962 4991 8448 15964 63125 0645 1488 7075 645
Kosten energieverbruik1516 695142043721 776390592233155
Huisvestingskosten1033 7992782491 0159 7742 1312 0441 206945
Kosten apparatuur en inventaris7474 8312623339071 515708288438291
Kosten vervoermiddelen1841 515583751 9553 47613 409143997873
Verkoopkosten383 8481814851810 2641 0725391 415748
Communicatiekosten1646455383071 144295112299245
Kosten van overige diensten2307 0734652409048 3723 4273851 264698
Niet eerder genoemde bedrijfskosten10 64912 4721 1863582 18128 3093 6331 0462 8551 691
Afschrijvingen op vaste activa1 6687 8732 4081 0161 7956 6914 9481 1144 7503 636
Bedrijfsresultaat8 35615 2003 8956985 10024 3734 8122 3666 8934 832
Resultaat voor belastingen7 74415 423-1 1844154 82024 7144 2152 3465 1664 515
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 7-2-2016