Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008
PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.2015
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.B DelfstoffenwinningC IndustrieD EnergievoorzieningE Waterbedrijven en afvalbeheerF BouwnijverheidG HandelH Vervoer en opslagI HorecaJ Informatie en communicatieN Verhuur en overige zakelijke diensten
BanenWerknemerx 1 00011,0755,027,531,5313,41 352,8385,7441,5248,2695,3
Werkzame persoon16,8874,734,638,7515,01 657,3495,8529,5343,2466,6
ArbeidsvolumeWerknemer10,5675,225,729,0288,6888,0307,0198,3218,0428,0
Werkzame persoon16,2777,931,735,5466,31 144,0393,7271,6291,8332,3
BedrijfsopbrengstenTotaalx mln euro32 665333 59533 02610 00182 715597 45983 66622 97960 36564 088
Netto-omzet32 572326 24631 3329 69780 595591 35980 47522 48559 11263 480
Overige bedrijfsopbrengsten947 3481 6943032 1206 1003 1924941 253609
BedrijfskostenTotaal27 703314 53230 4159 10975 517570 14076 64119 78654 02757 352
Inkoopwaarde omzetTotaal18 480204 07023 3474 23446 466454 38626 3166 49020 73425 421
Inkoopwaarde grond- en hulpstoffenTotaal1 259161 4977 0952 32722 898.....
Beginvoorraad grond- en hulpstoffen72.232.......
Inkopen grond- en hulpstoffen.1 270.7 064.......
Eindvoorraad grond- en hulpstoffen83.202.......
Inkoopwaarde handelsgoederenTotaal14 86633 38814 934258852.....
Beginvoorraad handelsgoederen20.0.......
Inkopen handelsgoederen14 867.14 934.......
Eindvoorraad handelsgoederen20.0.......
Kosten uitbesteed werk1 1467 7979771 44022 600.....
Inkoopwaarde overige goederen & diensten1 2091 389342210116.....
Personele kostenTotaal1 71046 8792 4972 14119 52946 72921 0786 40817 24420 176
Brutolonen95031 2431 6101 40712 84033 69514 2394 71012 08814 165
Sociale premies ten laste van werkgeversTotaal2387 6703893293 4877 7033 4031 0342 3842 997
Sociale verzekeringspremies werkgever1134 2951831812 0665 0011 9858071 6242 285
Premies pensioen, vut/ inkoopsommen1253 3752061481 4212 7021 417227759712
Overige sociale lasten173612416204263121448785
Overige personele kosten5067 6054743892 9995 0693 3166212 6862 929
Overige bedrijfskostenTotaal5 62055 8892 2451 7658 03162 14424 3565 81310 5058 004
Kosten energieverbruik1415 709111713591 610330626259165
Huisvestingskosten1033 9712642571 0429 9442 1952 3161 2931 002
Kosten apparatuur en inventaris6455 3142383208561 573757341392307
Kosten vervoermiddelen1391 6401073451 8993 27112 055158969897
Verkoopkosten404 4381874750011 9391 1636191 6032 758
Communicatiekosten1748379362971 062284114295227
Kosten van overige diensten2839 2374882269428 4853 6424381 581770
Niet eerder genoemde bedrijfskosten4 25225 0978733632 13724 2623 9311 2024 1131 879
Afschrijvingen op vaste activa1 8937 6932 3269701 4916 8814 8901 0745 5443 750
Bedrijfsresultaat4 96219 0632 6118917 19827 3207 0263 1946 3396 737
Saldo financiële baten en lasten-712 211-682-238-1191 735-349-215-114-147
Saldo voorzieningen-576-408-221-417-136-1091-170-68
Saldo buitengewone baten en lasten-1 591756-451-101481 1477362-35765
Resultaat voor belastingen2 72421 6231 2576037 23430 0666 6413 0415 6986 587
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-3-2018