PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.2018 2e kwartaal
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Werkzame beroepsbevolking
GeslachtPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Totaal mannen en vrouwenMannenVrouwen
PersoonskenmerkenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.BeroepPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.x 1 000
Totaal personenTotaal8 7474 6744 073
011 Docenten435142293
012 Sportinstructeurs462323
013 Leidsters kinderopvang en onderwi.14315128
021 Auteurs en kunstenaars1397564
022 Vakspecialisten op artistiek en c.784533
031 Adviseurs marketing, public relat.1628477
032 Vertegenwoordigers en inkopers14410242
033 Verkopers677242435
041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad.473274198
042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en...325144181
043 Administratief personeel812319493
051 Algemeen directeuren715813
052 Managers op administratief en com...1228834
053 Managers productie en gespecialis...14611234
054 Managers horeca, detailhandel en.765422
055 Managers z.n.d.973
061 Overheidsambtenaren en -bestuurders884443
062 Juristen713338
063 Beveiligingswerkers14410935
071 Ingenieurs en onderzoekers wis.20716939
072 Vakspecialisten natuur en techniek18916723
073 Bouwarbeiders2462423
074 Metaalarbeiders, machinemonteurs1841785
075 Voedselverwerkende beroepen en ov...1299039
076 Elektriciens en elektronicamonteurs86832
077 Productiemachinebedieners en asse...1219922
078 Hulpkrachten bouw en industrie713932
081 Specialisten ICT30726542
082 Vakspecialisten ICT63549
091 Tuinders, akkerbouwers en veetelers15813028
092 Hulpkrachten landbouw302010
101 Artsen, therapeuten en gespeciali...33090240
102 Specialisten op maatschappelijk g...14434110
103 Vakspecialisten gezondheidszorg23646191
104 Sociaal werkers, groeps- en woonb...23856182
105 Verzorgenden24017222
111 Medewerkers persoonlijke dienstve...493192301
112 Schoonmakers en keukenhulpen325107218
121 Bestuurders voertuigen en bediene...29728116
122 Hulpkrachten transport en logistiek33624493
131 Beroepssegment overig15610056
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 19-9-2018