Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Jaarmutatie CPIWegingscoëfficiëntBijdrage aan de jaarmutatie CPIImpact op de jaarmutatie CPI
BestedingscategorieënPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.%Coëfficiënt%
000000 Alle bestedingen2017 mei*1,1100 000  
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank2017 mei*2,411 7800,290,18
011000 Voedingsmiddelen2017 mei*2,510 8160,270,18
011100 Brood en granen2017 mei*0,52 4500,01-0,01
011200 Vlees2017 mei*3,62 3470,080,06
011300 Vis en schaal- en schelpdieren2017 mei*9,13360,030,03
011400 Melk, kaas en eieren2017 mei*5,31 4350,080,06
011500 Oliën en vetten2017 mei*7,82210,020,01
011600 Fruit2017 mei*1,57750,010,00
011700 Groenten2017 mei*2,51 5370,040,02
011800 Suiker, zoetwaren en ijs2017 mei*-0,28270,00-0,01
011900 Voedingsmiddelen n.e.g.2017 mei*0,68880,010,00
012000 Alcoholvrije dranken2017 mei*1,99640,020,01
012100 Koffie, thee en cacao2017 mei*1,03320,000,00
012200 Mineraalwater, frisdr. en sappen2017 mei*2,06320,010,01
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak2017 mei*0,62 7510,01-0,02
021000 Alcoholhoudende dranken2017 mei*-0,31 2430,00-0,02
021100 Gedistilleerde dranken2017 mei*1,22680,000,00
021200 Wijn2017 mei*-1,8589-0,01-0,02
021300 Bier2017 mei*0,93860,000,00
022000 Tabak2017 mei*1,21 5090,020,00
030000 Kleding en schoenen2017 mei*-3,04 762-0,16-0,23
031000 Kleding en kledingstoffen2017 mei*-4,03 954-0,18-0,23
031200 Kleding2017 mei*-4,13 795-0,17-0,23
031300 Ov. kledingartikelen en.2017 mei*-1,51300,000,00
031400 Stomen en reparatie van kleding2017 mei*0,6290,000,00
032000 Schoenen2017 mei*2,08080,020,01
032100 Schoenen en ander schoeisel2017 mei*2,08080,020,01
040000 Huisvesting, water en energie2017 mei*1,625 8490,410,19
041000 Werkelijke woninghuur2017 mei*2,07 4400,150,07
041100 Werkelijke woninghuur.2017 mei*2,07 4110,150,07
041200 Overige werkelijke woninghuur2017 mei*0,9290,000,00
042000 Toegerekende huur eigen woning2017 mei*1,912 7820,240,12
042100 Toegerekende huur eigen woning2017 mei*1,912 7820,240,12
043000 Onderhoud en rep. van de woning..2017 mei*1,85010,010,00
043100 Onderhoudsmaterialen v.d. woning2017 mei*1,53910,010,00
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning2017 mei*2,81100,000,00
044000 Kosten van woningvoorzieningen2017 mei*-0,61 349-0,01-0,02
044100 Watervoorziening2017 mei*-0,44220,00-0,01
044200 Ophalen van huisvuil2017 mei*-0,15710,00-0,01
044300 Riolering2017 mei*-1,82710,00-0,01
044400 Ov. kosten van woningvoorziening2017 mei*-0,8840,000,00
045000 Energie2017 mei*0,73 7770,02-0,02
045100 Elektriciteit2017 mei*0,81 4460,010,00
045200 Gas2017 mei*0,72 1980,01-0,01
045500 Stadsverwarming2017 mei*2,21320,000,00
050000 Stoffering en huish. apparaten.2017 mei*0,25 4000,01-0,05
051000 Meubelen, stoffering en decoratie2017 mei*-0,62 106-0,01-0,03
051100 Meubelen en stoffering2017 mei*-1,01 773-0,02-0,04
051200 Vloerbedekking2017 mei*2,03320,010,00
052000 Huishoudtextiel2017 mei*1,74000,010,00
053000 Huishoudelijke apparaten2017 mei*-4,6619-0,03-0,04
053100 Grote huishoudelijke apparaten2017 mei*-6,0471-0,03-0,03
053200 Kleine elektr. huish. apparaten2017 mei*-0,61230,000,00
053300 Reparatie van huish. apparaten2017 mei*0,8250,000,00
054000 Glas, servies en huish. artikelen2017 mei*0,75340,000,00
055000 Gereedschappen en werktuigen.2017 mei*3,52680,010,01
055100 Grote gereedschappen.2017 mei*-2,7790,000,00
055200 Kleine gereedschappen.2017 mei*6,11890,010,01
056000 Dagelijks onderhoud van de woning2017 mei*2,01 4740,030,01
056100 Niet-duurzame huishoudproducten2017 mei*2,15260,010,01
056200 Huishoudelijke diensten.2017 mei*2,09470,020,01
060000 Gezondheid2017 mei*0,62 4520,01-0,01
061000 Medische producten, apparaten.2017 mei*0,08870,00-0,01
061100 Farmaceutische producten 2017 mei*-1,6304-0,01-0,01
061200 Overige medische producten2017 mei*-7,7430,000,00
061300 Therapeutische apparaten.2017 mei*1,85400,010,00
062000 Extramurale gezondheidszorg 2017 mei*0,91 5650,010,00
062100 Diensten van artsen en paramedici2017 mei*1,8110,000,00
062200 Diensten van tandartsen2017 mei*1,86970,010,01
062300 Diensten van paramedici2017 mei*0,18570,00-0,01
070000 Vervoer2017 mei*2,011 4550,220,11
071000 Aankoop van voertuigen2017 mei*2,33 3520,080,04
071100 Auto's2017 mei*2,32 8370,060,03
071200 Motoren, brom- en elektr. fietsen2017 mei*4,12660,010,01
071300 Fietsen2017 mei*0,72490,000,00
072000 Gebruik van privévoertuigen2017 mei*2,06 1230,120,07
072100 Benodigdheden privé-voertuigen2017 mei*-0,42980,000,00
072200 Brandstoffen en smeermiddelen2017 mei*3,53 4370,120,09
072300 Onderhoud en rep. privévoertuigen2017 mei*-0,61 764-0,01-0,03
072400 Overige diensten privé-voertuigen2017 mei*1,96240,010,00
073000 Vervoersdiensten2017 mei*1,11 9790,020,00
073100 Personenvervoer per spoor2017 mei*0,56730,000,00
073200 Personenvervoer over de weg2017 mei*0,73530,000,00
073300 Personenvervoer door de lucht2017 mei*1,06490,010,00
073400 Personenvervoer over water2017 mei*2,3610,000,00
073600 Ov. aankopen van vervoersdiensten2017 mei*3,22450,010,00
080000 Communicatie2017 mei*-5,93 247-0,19-0,23
081000 Post en pakketdiensten2017 mei*2,41150,000,00
082000 Telefoonapparatuur2017 mei*-20,0469-0,09-0,10
083000 Telefoondiensten2017 mei*-3,82 662-0,10-0,13
090000 Recreatie en cultuur2017 mei*-0,210 104-0,01-0,13
091000 Audio-, video-, fotoapparatuur ed2017 mei*-1,71 656-0,03-0,05
091100 TV's, audio- en video-apparatuur2017 mei*0,14950,000,00
091200 Foto-, film- en optische app.2017 mei*2,42070,000,00
091300 Gegevensverwerkende apparatuur2017 mei*-5,9662-0,04-0,05
091400 (On)bespeelde informatiedragers2017 mei*0,82630,000,00
091500 Reparatie van audio apparaten ed2017 mei*1,8280,000,00
092000 Goederen recreatie en cultuur2017 mei*1,13880,000,00
092100 Goederen voor outdoor-recreatie2017 mei*2,02310,000,00
092200 Goederen voor indoor-recreatie2017 mei*0,7950,000,00
092300 Onderhoud grote duurzame goed.2017 mei*-1,2620,000,00
093000 Spelart., planten en huisdieren2017 mei*0,32 2290,01-0,02
093100 Spellen, speelgoed en hobby's2017 mei*-2,3598-0,02-0,02
093200 Sport- en kampeerartikelen.2017 mei*1,83260,010,00
093300 Tuinen, planten en bloemen2017 mei*1,76230,010,00
093400 (Producten voor) huisdieren2017 mei*0,45310,000,00
093500 Diensten voor huisdieren2017 mei*2,21510,000,00
094000 Diensten voor recr. en cultuur2017 mei*0,13 1770,00-0,03
094100 Diensten voor recreatie en sport2017 mei*0,41 9390,01-0,01
094200 Culturele diensten2017 mei*-0,41 2380,00-0,02
095000 Kranten, boeken en schrijfwaren2017 mei*0,21 0660,00-0,01
095100 Boeken2017 mei*-0,73130,00-0,01
095200 Kranten en tijdschriften2017 mei*2,83560,010,01
095300 Divers drukwerk2017 mei*-5,888-0,01-0,01
095400 Schrijfwaren en tekenartikelen2017 mei*0,33100,000,00
096000 Pakketreizen2017 mei*-0,21 5870,00-0,02
100000 Onderwijs2017 mei*1,37690,010,00
102000 Secundair onderwijs2017 mei*0,53160,000,00
104000 Tertiair onderwijs2017 mei*1,73860,010,00
105000 Ander onderwijs2017 mei*2,8670,000,00
110000 Restaurants en hotels2017 mei*3,45 9850,210,15
111000 Catering diensten2017 mei*2,75 2840,140,09
111100 Restaurants, cafés en dergelijke2017 mei*2,74 9750,130,08
111200 Kantines2017 mei*4,33100,010,01
112000 Accommodaties2017 mei*7,67000,070,06
120000 Diverse goederen en diensten2017 mei*0,68 8240,06-0,04
121000 Persoonlijke verzorging2017 mei*-0,72 522-0,02-0,04
121100 Kappers en schoonheidssalons2017 mei*0,78770,010,00
121200 Elektr. app. lichaamsverzorging2017 mei*1,9630,000,00
121300 Ov. prod. lichaamsverzorging2017 mei*-1,61 583-0,02-0,04
123000 Goederen voor persoonlijk gebruik2017 mei*-1,2535-0,01-0,01
123100 Sieraden, klokken en horloges2017 mei*-3,7295-0,01-0,01
123200 Ov. art. voor persoonlijk gebruik2017 mei*2,02400,000,00
124000 Sociale bescherming2017 mei*-0,31 760-0,01-0,02
125000 Verzekeringen2017 mei*2,91 4390,040,03
125200 Verzekeringen i.v.m. de woning2017 mei*1,03760,000,00
125300 Verzekeringen i.v.m. ziekte2017 mei*5,94720,030,02
125400 Verzekeringen i.v.m. vervoer2017 mei*3,83760,010,01
125500 Overige verzekeringen2017 mei*-1,52150,00-0,01
126000 Financiële diensten n.e.g2017 mei*2,17710,020,01
126200 Overige financiële diensten2017 mei*2,17710,020,01
127000 Overig diensten n.e.g.2017 mei*1,61 7980,030,01
130000 Consumptiegebonden belastingen2017 mei*-0,72 085-0,01-0,04
131000 Zuiveringsheffing2017 mei*1,25010,010,00
132000 Motorrijtuigenbelasting2017 mei*-1,31 561-0,02-0,04
133000 Hondenbelasting2017 mei*-2,0220,000,00
140000 Consumptie in het buitenland2017 mei*4,74 5380,210,17
141000 Voeding buitenland2017 mei*1,49420,010,00
142000 Vervoer buitenland2017 mei*11,61 0420,110,10
143000 Accomodaties buitenland2017 mei*4,36940,030,02
144000 Cafés en restaurants buitenland2017 mei*2,89960,030,02
145000 Overige consumptie buitenland2017 mei*3,28650,030,02
SA01 Goederen2017 mei*0,743 6860,32-0,28
SA02 Industriële goederen2017 mei*0,129 1550,02-0,43
SA03 Industriële goederen excl. Energie2017 mei*-0,621 941-0,13-0,48
SA04 Duurz. Ind. Goederen excl. Energie2017 mei*0,08 0370,00-0,09
SA05 Semi-duurz. Ind. Goed. Excl energie2017 mei*-1,77 973-0,14-0,26
SA06 Niet-duurz. Ind. Goed. Excl energie2017 mei*0,25 9310,01-0,05
SA07 Energie, inclusief andere brandstof2017 mei*2,07 2140,150,08
SA08 Voedingsmiddelen, dranken en tabak2017 mei*2,114 5310,300,17
SA09 Onbewerkte voedingsmiddelen2017 mei*3,34 9950,160,12
SA10 Bewerkte voeding, dranken en tabak2017 mei*1,59 5370,140,04
SA11 Diensten2017 mei*1,151 7760,54-0,03
SA12 Diensten i.v.m. communicatie2017 mei*-5,93 247-0,19-0,23
SA13 Diensten i.v.m. huisvesting2017 mei*1,822 6070,410,22
SA14 Diensten recreatie, reparatie..2017 mei*1,811 7440,210,10
SA15 Diensten recreatie, ex pakketreizen2017 mei*1,69 4570,150,06
SA16 Pakketreizen en accommodatie2017 mei*2,92 2880,060,04
SA17 Diensten i.v.m. vervoer2017 mei*0,84 7440,04-0,01
SA18 Diverse diensten2017 mei*1,27 3480,090,01
SA19 Totaal exclusief energie2017 mei*1,092 7860,92 
SA20 Totaal excl. Energie, voeding..2017 mei*0,878 2550,61 
SA21 Totaal excl. Energie, onbewerkte.2017 mei*0,987 7920,76 
SA22 Seizoensgebonden voedingsmiddelen2017 mei*3,12 6480,080,05
SA23 Totaal excl. Seizoens voeding.2017 mei*1,097 3520,99 
SA24 Totaal excl. Energie, seizoens.2017 mei*0,990 1390,84 
SA25 Energie en seizoensgebonden voeding2017 mei*2,39 8610,230,14
SA26 Motor- en vloeibare brandstoffen2017 mei*3,53 4370,120,09
SA27 Totaal excl. Motor- en vloeibare.2017 mei*1,096 5630,94 
SA28 Totaal exclusief tabak2017 mei*1,198 4911,05 
SA29 Totaal excl. Alcohol en tabak2017 mei*1,197 2491,04 
SA30 Energie en onbewerkte voeding.2017 mei*2,512 2080,310,21
SA31 Totaal excl. Huisvesting, water.2017 mei*0,974 1510,65 
SA32 Elektriciteit, gas, e.d.2017 mei*0,73 7770,02-0,02
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale.2017 mei*0,44 9800,02-0,04
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid.2017 mei*1,195 0201,05 
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-6-2017