Consumentenprijzen; bijdrage en impact, HICP 2015=100
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Jaarmutatie HICPWegingscoëfficiëntBijdrage aan de jaarmutatie HICPImpact op de jaarmutatie HICP
BestedingscategorieënPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.%Coëfficient%
000000 Alle bestedingen2017 mei0,7100 000  
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank2017 mei2,414 5870,350,29
011000 Voedingsmiddelen2017 mei2,513 3490,330,27
011100 Brood en granen2017 mei0,53 0290,02-0,01
011200 Vlees2017 mei3,62 8560,100,08
011300 Vis en schaal- en schelpdieren2017 mei9,14040,040,03
011400 Melk, kaas en eieren2017 mei5,31 7890,090,08
011500 Oliën en vetten2017 mei7,82700,020,02
011600 Fruit2017 mei1,59650,010,01
011700 Groenten2017 mei2,51 8790,050,03
011800 Suiker, zoetwaren en ijs2017 mei-0,21 0800,00-0,01
011900 Voedingsmiddelen n.e.g.2017 mei0,61 0770,010,00
012000 Alcoholvrije dranken2017 mei1,81 2380,020,01
012100 Koffie, thee en cacao2017 mei1,04190,010,00
012200 Mineraalwater, frisdr. en sappen2017 mei1,98190,020,01
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak2017 mei0,63 3830,020,00
021000 Alcoholhoudende dranken2017 mei-0,31 568-0,01-0,02
021100 Gedistilleerde dranken2017 mei1,23290,000,00
021200 Wijn2017 mei-1,8725-0,01-0,02
021300 Bier2017 mei0,95140,010,00
022000 Tabak2017 mei1,21 8150,020,01
030000 Kleding en schoenen2017 mei-3,06 140-0,20-0,27
031000 Kleding en kledingstoffen2017 mei-4,05 089-0,22-0,28
031200 Kleding2017 mei-4,14 875-0,22-0,27
031300 Ov. kledingartikelen en.2017 mei-1,51800,000,00
031400 Stomen en reparatie van kleding2017 mei0,6340,000,00
032000 Schoenen2017 mei2,01 0500,020,01
032100 Schoenen en ander schoeisel2017 mei2,01 0500,020,01
040000 Huisvesting, water en energie2017 mei1,315 7780,210,12
041000 Werkelijke woninghuur2017 mei2,09 0280,180,12
041100 Werkelijke woninghuur.2017 mei2,08 9930,180,12
041200 Overige werkelijke woninghuur2017 mei0,9350,000,00
043000 Onderhoud en rep. van de woning..2017 mei1,86000,010,01
043100 Onderhoudsmaterialen v.d. woning2017 mei1,54690,010,00
043200 Onderhoudsdiensten v.d. woning2017 mei2,81310,000,00
044000 Kosten van woningvoorzieningen2017 mei-0,61 616-0,01-0,02
044100 Watervoorziening2017 mei-0,45070,00-0,01
044200 Ophalen van huisvuil2017 mei-0,16830,00-0,01
044300 Riolering2017 mei-1,8324-0,01-0,01
044400 Ov. kosten van woningvoorziening2017 mei-0,81020,000,00
045000 Energie2017 mei0,74 5350,030,00
045100 Elektriciteit2017 mei0,81 7380,010,00
045200 Gas2017 mei0,72 6390,01-0,01
045500 Stadsverwarming2017 mei2,11580,000,00
050000 Stoffering en huish. apparaten.2017 mei0,16 6570,01-0,04
051000 Meubelen, stoffering en decoratie2017 mei-0,62 608-0,01-0,03
051100 Meubelen en stoffering2017 mei-1,02 209-0,02-0,04
051200 Vloerbedekking2017 mei2,04000,010,00
052000 Huishoudtextiel2017 mei1,74810,010,00
053000 Huishoudelijke apparaten2017 mei-4,6787-0,04-0,04
053100 Grote huishoudelijke apparaten2017 mei-6,0599-0,04-0,04
053200 Kleine elektr. huish. apparaten2017 mei-0,61580,000,00
053300 Reparatie van huish. apparaten2017 mei0,8300,000,00
054000 Glas, servies en huish. artikelen2017 mei0,66670,000,00
055000 Gereedschappen en werktuigen.2017 mei3,53350,010,01
055100 Grote gereedschappen.2017 mei-2,7940,000,00
055200 Kleine gereedschappen.2017 mei6,02410,010,01
056000 Dagelijks onderhoud van de woning2017 mei2,11 7790,040,02
056100 Niet-duurzame huishoudproducten2017 mei2,26480,010,01
056200 Huishoudelijke diensten.2017 mei2,01 1310,020,01
060000 Gezondheid2017 mei0,62 9280,02-0,01
061000 Medische producten, apparaten.2017 mei0,01 0610,00-0,01
061100 Farmaceutische producten 2017 mei-1,6362-0,01-0,01
061200 Overige medische producten2017 mei-7,8530,000,00
061300 Therapeutische apparaten.2017 mei1,86450,010,01
062000 Extramurale gezondheidszorg 2017 mei0,91 8670,020,00
062100 Diensten van artsen en paramedici2017 mei1,8130,000,00
062200 Diensten van tandartsen2017 mei1,88320,010,01
062300 Diensten van paramedici2017 mei0,11 0220,00-0,01
070000 Vervoer2017 mei2,014 1020,270,19
071000 Aankoop van voertuigen2017 mei2,34 0740,090,06
071100 Auto's2017 mei2,33 4340,080,05
071200 Motoren, brom- en elektr. fietsen2017 mei4,13210,010,01
071300 Fietsen2017 mei0,73180,000,00
072000 Gebruik van privévoertuigen2017 mei2,07 3760,150,11
072100 Benodigdheden privé-voertuigen2017 mei-0,43660,000,00
072200 Brandstoffen en smeermiddelen2017 mei3,54 1350,150,13
072300 Onderhoud en rep. privévoertuigen2017 mei-0,62 110-0,01-0,03
072400 Overige diensten privé-voertuigen2017 mei1,87660,010,01
073000 Vervoersdiensten2017 mei1,12 6530,030,01
073100 Personenvervoer per spoor2017 mei0,59180,000,00
073200 Personenvervoer over de weg2017 mei0,75590,000,00
073300 Personenvervoer door de lucht2017 mei1,27740,010,00
073400 Personenvervoer over water2017 mei1,11060,000,00
073600 Ov. aankopen van vervoersdiensten2017 mei3,12950,010,01
080000 Communicatie2017 mei-6,03 911-0,23-0,27
081000 Post en pakketdiensten2017 mei2,21420,000,00
082000 Telefoonapparatuur2017 mei-20,0580-0,11-0,12
083000 Telefoondiensten2017 mei-3,83 189-0,12-0,15
090000 Recreatie en cultuur2017 mei-0,212 345-0,02-0,12
091000 Audio-, video-, fotoapparatuur ed2017 mei-1,62 039-0,03-0,05
091100 TV's, audio- en video-apparatuur2017 mei0,26360,010,00
091200 Foto-, film- en optische app.2017 mei2,42500,010,00
091300 Gegevensverwerkende apparatuur2017 mei-6,0800-0,05-0,06
091400 (On)bespeelde informatiedragers2017 mei0,93200,000,00
091500 Reparatie van audio apparaten ed2017 mei1,8340,000,00
092000 Goederen recreatie en cultuur2017 mei1,34910,010,00
092100 Goederen voor outdoor-recreatie2017 mei2,13010,010,00
092200 Goederen voor indoor-recreatie2017 mei0,61160,000,00
092300 Onderhoud grote duurzame goed.2017 mei-1,2740,000,00
093000 Spelart., planten en huisdieren2017 mei0,32 7370,01-0,01
093100 Spellen, speelgoed en hobby's2017 mei-2,4744-0,02-0,02
093200 Sport- en kampeerartikelen.2017 mei1,94110,010,00
093300 Tuinen, planten en bloemen2017 mei1,77590,010,01
093400 (Producten voor) huisdieren2017 mei0,46410,000,00
093500 Diensten voor huisdieren2017 mei2,21820,000,00
094000 Diensten voor recr. en cultuur2017 mei0,13 7970,00-0,03
094100 Diensten voor recreatie en sport2017 mei0,12 0180,00-0,01
094200 Culturele diensten2017 mei0,01 7790,00-0,01
095000 Kranten, boeken en schrijfwaren2017 mei0,11 3860,00-0,01
095100 Boeken2017 mei-0,7434-0,01-0,01
095200 Kranten en tijdschriften2017 mei2,64560,010,01
095300 Divers drukwerk2017 mei-5,8118-0,01-0,01
095400 Schrijfwaren en tekenartikelen2017 mei0,33780,000,00
096000 Pakketreizen2017 mei-0,21 8940,00-0,02
100000 Onderwijs2017 mei1,39780,010,01
102000 Secundair onderwijs2017 mei0,54050,000,00
104000 Tertiair onderwijs2017 mei1,74850,010,00
105000 Ander onderwijs2017 mei2,8870,000,00
110000 Restaurants en hotels2017 mei3,48 7290,310,26
111000 Catering diensten2017 mei2,77 0570,190,15
111100 Restaurants, cafés en dergelijke2017 mei2,66 6640,170,13
111200 Kantines2017 mei4,33930,020,01
112000 Accommodaties2017 mei5,31 6730,120,11
120000 Diverse goederen en diensten2017 mei0,010 4630,00-0,09
121000 Persoonlijke verzorging2017 mei-0,73 139-0,02-0,05
121100 Kappers en schoonheidssalons2017 mei0,71 0560,010,00
121200 Elektr. app. lichaamsverzorging2017 mei1,8800,000,00
121300 Ov. prod. lichaamsverzorging2017 mei-1,52 003-0,03-0,05
123000 Goederen voor persoonlijk gebruik2017 mei-1,1734-0,01-0,01
123100 Sieraden, klokken en horloges2017 mei-3,7404-0,02-0,02
123200 Ov. art. voor persoonlijk gebruik2017 mei2,13290,010,00
124000 Sociale bescherming2017 mei-3,41 924-0,07-0,08
125000 Verzekeringen2017 mei2,91 7170,050,04
125200 Verzekeringen i.v.m. de woning2017 mei1,04490,000,00
125300 Verzekeringen i.v.m. ziekte2017 mei5,95640,030,03
125400 Verzekeringen i.v.m. vervoer2017 mei3,84490,020,01
125500 Overige verzekeringen2017 mei-1,52560,00-0,01
126000 Financiële diensten n.e.g2017 mei2,19190,020,01
126200 Overige financiële diensten2017 mei2,19190,020,01
127000 Overig diensten n.e.g.2017 mei1,32 0290,030,01
SA01 Goederen2017 mei0,754 0800,38-0,05
SA02 Industriële goederen2017 mei0,036 1100,00-0,42
SA03 Industriële goederen excl. Energie2017 mei-0,727 441-0,17-0,53
SA04 Duurz. Ind. Goederen excl. Energie2017 mei-0,19 947-0,01-0,09
SA05 Semi-duurz. Ind. Goed. Excl energie2017 mei-1,710 192-0,18-0,29
SA06 Niet-duurz. Ind. Goed. Excl energie2017 mei0,27 3020,02-0,04
SA07 Energie, inclusief andere brandstof2017 mei2,08 6700,180,13
SA08 Voedingsmiddelen, dranken en tabak2017 mei2,117 9700,370,30
SA09 Onbewerkte voedingsmiddelen2017 mei3,36 1040,200,16
SA10 Bewerkte voeding, dranken en tabak2017 mei1,511 8660,180,10
SA11 Diensten2017 mei0,845 9200,360,03
SA12 Diensten i.v.m. communicatie2017 mei-6,03 911-0,23-0,27
SA13 Diensten i.v.m. huisvesting2017 mei1,711 8770,200,13
SA14 Diensten recreatie, reparatie..2017 mei2,015 6180,310,23
SA15 Diensten recreatie, ex pakketreizen2017 mei1,712 0520,200,12
SA16 Pakketreizen en accommodatie2017 mei3,13 5670,120,09
SA17 Diensten i.v.m. vervoer2017 mei0,85 9770,040,00
SA18 Diverse diensten2017 mei0,48 5370,04-0,03
SA19 Totaal exclusief energie2017 mei0,691 3300,56 
SA20 Totaal excl. Energie, voeding..2017 mei0,273 3610,19 
SA21 Totaal excl. Energie, onbewerkte.2017 mei0,485 2270,37 
SA22 Seizoensgebonden voedingsmiddelen2017 mei3,03 2480,100,08
SA23 Totaal excl. Seizoens voeding.2017 mei0,796 7520,63 
SA24 Totaal excl. Energie, seizoens.2017 mei0,588 0830,47 
SA25 Energie en seizoensgebonden voeding2017 mei2,311 9170,280,22
SA26 Motor- en vloeibare brandstoffen2017 mei3,54 1350,150,13
SA27 Totaal excl. Motor- en vloeibare.2017 mei0,695 8650,58 
SA28 Totaal exclusief tabak2017 mei0,798 1850,72 
SA29 Totaal excl. Alcohol en tabak2017 mei0,796 6170,72 
SA30 Energie en onbewerkte voeding.2017 mei2,514 7730,370,32
SA31 Totaal excl. Huisvesting, water.2017 mei0,684 2220,53 
SA32 Elektriciteit, gas, e.d.2017 mei0,74 5350,030,00
SA33 Onderwijs, gezondheid en sociale.2017 mei-0,65 829-0,04-0,09
SA34 Totaal excl. Onderwijs, gezondheid.2017 mei0,894 1710,77 
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-6-2017