Sportclubs; personeel, exploitatie, ledental, gebruik accommodaties
SportclubsPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Totaal sportclubsKracht- en vechtsportIndividuele zaalsportTeam zaalsportZwem- en duiksportAtletiekPaardensportTennisVeldsport (exclusief voetbal)VeldvoetbalWielersport
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.20122012201220122012201220122012201220122012
Totaal aantal sportclubsaantal28 7801 3502 9002 7201 2302801 6901 7501 6002 770910
Personeel in loondienstClubs met personeel in loondienstin % van het totaal aantal sportclubs1214142398181664-
Personen in loondienstaantal11 9504601 64011070705206801 5505 530-
ArbeidsvolumeTotaal arbeidsvolume3 610802504020301403204801 560-
Training, instructie en verzorgingin % van totaal arbeidsvolume61899341946788495675-
Bestuur, administratie87590184382-
Onderhoud, schoonmaak en kantine213206158481611-
Overig personeel10--50----2012-
ExploitatieBatenTotaal batenmln euro1 26420625444223916115140711
Contributie, les- en entreegeldenin % van totaal baten5281756773706257473247
Subsidies en bijdragen9111313171015510817
Sponsor- en reclamegelden1223133565181621
Kantineverkopen2236639102620397
Overige baten52323677457
LastenTotaal lastenmln euro1 22920615143213815214740110
Lonen en sociale lastenin % van totaal lasten1220154251691415-
Personeel niet in loondienst91318168211371283
Huisvestingskosten223536355719172319186
Onderhoud en schoonmaak83212779565
Inkoopkosten kantine122342761612214
Kapitaallasten631115512641
Bondscontributies8391911127710617
Wedstrijd- en reiskosten109598101049937
Overige lasten1313101110151912121326
Sportclubs naar aantal ledenMinder dan 51 ledenin % van het totaal aantal sportclubs36523842281253315441
51 tot en met 100 leden20262520267261121424
101 tot en met 200 leden1815212220111221301921
201 tot en met 300 leden9599101351413209
301 tot en met 400 leden50344101147122
401 tot en met 500 leden3111613110292
Meer dan 500 leden913163322611321
Gemiddeld aantal leden per sportclubaantal1937712310816642777377252425103
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-5-2018