Bevolkingsontwikkeling; levend geborenen, overledenen en migratie per regio
Totaal aantal geselecteerde cellen:
Onderwerpen (0/25)
Geslacht (0/3)
Regio's (0/1224)
Perioden (0/57)
Onderwerpen
Bevolking op 1 januari
openLevend geboren kinderen
openOverledenen
Geboorteoverschot
openVestiging in de gemeente
openVertrek uit de gemeente
openVestigingsoverschot
openSaldo correcties
openBevolkingsgroei
Bevolking op 31 december