Beroepsbevolking; kerncijfers naar geslacht en andere kenmerken 1996-2014
Totaal aantal geselecteerde cellen:
Onderwerpen (1/78)
Geslacht (1/3)
Persoonskenmerken (5/45)
Perioden (12/76)
Onderwerpen
Totaal bevolking (15 tot 65 jaar)
openWerkzame personen
openBeroepsbevolking
openWerkzame beroepsbevolking
openWerkloze beroepsbevolking
openGeregistreerde werkloosheid
openBinding met de arbeidsmarkt
openInschrijving UWV werkbedrijf