Bevolkingsontwikkeling; regio per maand
Regio'sPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.2014 oktober2014 november2014 december2015 januari2015 februari2015 maart2015 april
DirkslandBevolkingsontwikkelingBevolking aan het begin van de periodeaantal       
Levendgeborenen       
Overledenen       
Vestiging in de gemeenteTotale vestiging       
Vestiging vanuit een andere gemeente       
Vestiging vanuit het buitenland       
Vertrek uit de gemeenteTotaal vertrek (inclusief administrat...       
Vertrek naar een andere gemeente       
Vertrek naar buitenlandVertrek naar buitenland inclusief adm...       
Vertrek naar buitenland exclusief adm...       
Administratieve correctiesSaldo administratieve correcties       
Administratieve opnemingen       
Administratieve afvoeringen       
BevolkingsgroeiBevolkingsgroei       
Bevolkingsgroei, relatief%       
Bevolkingsgroei sinds 1 januariaantal       
Bevolkingsgroei sinds 1 januari, rela...%       
Bevolking aan het einde van de periodeaantal       
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 11-12-2018