Bevolkingsontwikkeling; regio per maand
Regio'sPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.2011 januari2011 februari2012 januari2012 februari2013 januari2013 februari2014 januari2014 februari2015 januari2015 februari2016 januari2016 februari
SteenwijkBevolkingsontwikkelingBevolking aan het begin van de periodeaantal            
Levendgeborenen            
Overledenen            
Vestiging in de gemeenteVestiging vanuit een andere gemeente            
Vestiging vanuit het buitenland            
Vertrek uit de gemeenteVertrek naar een andere gemeente            
Vertrek naar buitenlandVertrek naar buitenland inclusief adm...            
BevolkingsgroeiBevolkingsgroei            
Bevolkingsgroei, relatief%            
Bevolkingsgroei sinds 1 januariaantal            
Bevolking aan het einde van de periode            
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 18-11-2018