Rijk; uitgaven en ontvangsten begrotingshoofdstukken
PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.201420152016
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.UitgavenOntvangstenSaldoUitgavenOntvangstenSaldoUitgavenOntvangstenSaldo
BegrotingshoofdstukkenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.mln euro
Totaal begrotingshoofdstukken242 630231 114-11 513246 283244 542-1 741231 086233 1452 059
De Koning400-40410-41410-41
Staten Generaal1325-1281416-1351435-138
Overige Hoge Colleges van Staat1167-1091177-1101156-109
Algemene Zaken606-53617-54597-52
Koninkrijksrelaties43545-38941056-35429758-239
Buitenlandse Zaken10 513744-9 76910 232813-9 41910 1061 239-8 867
Veiligheid en Justitie12 6251 444-11 18112 7181 377-11 34113 1922 375-10 817
Binnenlandse Zaken981549-43179888486903206-697
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap35 9951 254-34 74036 3501 302-35 04838 6961 318-37 378
Nationale schuld65 88754 654-11 23366 98464 494-2 49045 34949 3083 959
Financiën10 566129 199118 6337 932127 885119 9539 968133 265123 297
Defensie7 788291-7 4977 816435-7 3818 242373-7 869
Infrastructuur en Milieu9 899215-9 6858 703306-8 3977 891210-7 681
Economische Zaken4 93611 4866 5504 8077 3612 5545 0563 197-1 859
Sociale Zaken en Werkgelegenheid32 6261 919-30 70631 3301 899-29 43131 6641 872-29 792
Volksgezondheid, Welzijn en Sport16 0661 038-15 02815 3291 011-14 31815 1931 011-14 182
Buitenlandse Handel2 813132-2 6812 903104-2 7992 885252-2 633
Wonen en Rijksdienst3 687654-3 0334 266974-3 2924 209955-3 254
Gemeentefonds18 74118 741027 26727 267028 12528 1250
Provinciefonds1 2961 29601 1151 11502 4942 4940
Infrastructuurfonds6 1086 145375 7185 9021845 2385 581343
Deltafonds1 2671 227-401 1651 263981 1471 21568
Diergezondheidsfonds1424103327-63230-2
BTW-compensatiefonds         
Waddenfonds         
BES-fonds393904747042420
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 24-5-2018