Personen met bijstand; persoonskenmerken
PersoonskenmerkenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Migratieachtergrond: NederlandMigratieachtergrond: niet-westers
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.2018 april*2018 april*
Personen met een bijstandsuitkeringTotaal aantal personenaantal184 000269 000
Tot de AOW-leeftijd178 000232 000
Vanaf AOW-leeftijd6 30037 000
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-7-2018