Personen met bijstand; persoonskenmerken
PersoonskenmerkenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Migratieachtergrond: NederlandMigratieachtergrond: niet-westers
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.2018 juli*2018 juli*
Personen met een bijstandsuitkeringTotaal aantal personenaantal181 000268 000
Tot de AOW-leeftijd174 000230 000
Vanaf AOW-leeftijd6 40038 000
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 16-10-2018