Overheid; sociale uitkeringen 1995-2017
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.20152016 1e kwartaal*2016 2e kwartaal*2016 3e kwartaal*2016 4e kwartaal*2016*
Totaal sociale uitkeringenTotaal uitkeringen in geld en naturamln euro144 96235 95640 35235 85436 107148 269
Totaal wettelijke sociale uitkeringenWett. soc. uitkeringen in geld en natura110 14727 00930 92526 82627 287112 047
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO)4 892....4 534
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA)3 395....3 880
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ)168....150
Wet Arbeid en Zorg (WAZO)1 086....1 128
Werkloosheidswet (WW)6 552....5 922
Ziektewet (ZW-vangnet)1 639....1 646
Algemene Ouderdomswet (AOW)35 814....36 941
Algemene Nabestaandenwet (ANW/AWW)439....416
Zorgverzekeringswet (ZVW)38 523....39 553
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ)272....109
Wet Langdurige Zorg (WLZ)17 367....17 768
Totaal voorzieningenVoorzieningen in geld en natura34 8158 9479 4279 0288 82036 222
Uitkeringen oorlogsslachtoffers267....258
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong)3 010....3 090
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ)298....301
Algemene Kinderbijslagwet (AKW)3 216....3 310
Studiebeurzen590....579
Premies koopwoningen10....6
Wet Werk en Bijstand (WWB/ABW)5 788....6 107
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)234....239
Toeslagenwet (TW)763....783
Zorgtoeslag3 899....4 204
MKOB/Tegemoetkoming AOW1....1
Kindgebonden budget1 822....1 908
Wet Maatsch.Ondersteuning (WMO)5 247....5 281
Huurtoeslag3 094....3 339
OV-jaarkaart studerenden104....86
Rechtsbijstand384....384
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen420....444
Kinderopvang1 629....1 981
Leerlingenvervoer193....191
Bijdragen asielzoekers en minderheden175....153
Re-integratie163....170
Overig3 508....3 407
Sociale uitkeringen in geldTotaal sociale uitkeringen in geld74 65617 86522 12118 12417 98076 090
Wettelijk sociale uitkeringen in geldTotaal wettelijke sociale uitk. in geld54 66812 85416 53112 92112 96355 269
ArbeidsongeschiktheidsfondsTotaal Arbeidsongeschiktheidsfonds8 9312 0552 7422 1062 1849 087
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO)4 892....4 534
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA)2 336....2 801
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ)168....150
Ziektewet (ZW-vangnet)449....474
Wet Arbeid en Zorg (WAZO)1 086....1 128
WerkhervattingskasTotaal Werkhervattingskas1 1412863853012821 254
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA)709....784
Ziektewet (ZW-vangnet)432....470
Algemeen WerkloosheidsfondsTotaal Algemeen Werkloosheidsfonds4 4301 0261 3309559124 223
Werkloosheidswet (WW)3 739....3 569
Ziektewet (ZW-vangnet)691....654
SectorfondsenTotaal Sectorfondsen2 8436067145094882 317
Werkloosheidswet (WW)2 465....2 011
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA)334....280
Ziektewet (ZW-vangnet)44....26
Uitvoeringsfonds voor de OverheidTotaal Uitvoeringsfonds voor de Overheid387861149188379
Werkloosheidswet (WW)348....342
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA)16....15
Ziektewet (ZW-vangnet)23....22
Algemeen OuderdomsfondsAlgemene Ouderdomswet (AOW)35 8148 53110 9628 6988 75036 941
Algemeen NabestaandenfondsAlgemene Nabestaandenwet (ANW/AWW)4391011219896416
ZorgverzekeringsfondsZorgverzekeringswet (ZVW)675161162161161645
Fonds Langdurige ZorgWet Langdurige Zorg (WLZ)821227
Sociale voorzieningen in geldTotaal sociale voorzieningen in geld19 9885 0115 5905 2035 01720 821
Uitkeringen oorlogsslachtoffers267....258
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong)3 010....3 090
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ)298....301
Algemene Kinderbijslagwet (AKW)3 216....3 310
Studiebeurzen590....579
Premies koopwoningen10....6
Wet Werk en Bijstand (WWB/ABW)5 321....5 624
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)234....239
Toeslagenwet (TW)763....783
Zorgtoeslag3 899....4 204
MKOB/Tegemoetkoming AOW1....1
Kindgebonden budget1 822....1 908
Overig557....518
Sociale uitkeringen in naturaTotaal sociale uitkeringen in natura70 30618 09118 23117 73018 12772 179
Wettelijk sociale uitkeringen in naturaTotaal wettelijk sociale uitk. in natura55 47914 15514 39413 90514 32456 778
ZorgverzekeringsfondsZorgverzekeringswet (ZVW)37 8489 59510 0759 5089 73038 908
Algemeen Fonds Bijzondere ZiektekostenAlgemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ)2725922820109
Fonds Langdurige ZorgWet Langdurige Zorg (WLZ)17 3594 5014 2974 3894 57417 761
Sociale voorzieningen in naturaTotaal sociale voorzieningen in natura14 8273 9363 8373 8253 80315 401
Wet Werk en Bijstand (WWB/ABW)467....483
Wet Maatsch.Ondersteuning (WMO)5 247....5 281
Huurtoeslag3 094....3 339
OV-jaarkaart studerenden104....86
Rechtsbijstand384....384
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen420....444
Kinderopvang1 629....1 981
Leerlingenvervoer193....191
Bijdragen asielzoekers en minderheden175....153
Re-integratie163....170
Overig2 951....2 889
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-10-2018