Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik
PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.2017**
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.EnergiedragersPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Totaal energiedragersTotaal kool en koolproductenSteenkoolbrikettenSmeermiddelenBitumenWindenergieTotaal biomassaBiogeen huishoudelijk afvalVaste en vloeibare biomassaBiogas
EnergieaanbodTotaal aanbod (TPES)PJ3 159,3383,0 4,9-3,938,0123,341,967,913,5
Winning1 761,6    38,0174,732,9128,413,5
Invoer11 323,51 266,5 77,619,2 23,210,512,7 
Uitvoer9 317,4859,4 66,023,1 69,61,468,2 
Invoersaldo2 006,0407,0 12,0-4,0 -46,09,0-55,0 
Bunkering629,30,0 4,7      
Voorraadmutatie20,9-24,1 -2,00,0 -5,0 -5,0 
Statistische verschillen8,90,0    0,2  0,2
Totaal energieverbruik3 150,4383,0 4,9-3,938,0123,141,967,913,3
EnergieomzettingInzet energie voor omzettingTotaal inzet4 877,3464,7 1,70,238,094,041,939,612,5
Inzet elektriciteit/WKK-omzetting1 003,9283,8   38,072,541,921,29,4
Inzet andere omzetting3 873,4180,9 1,70,2 21,5 18,43,1
Productie energie uit omzettingTotaal productie4 351,4111,9 3,39,1     
Productie elektriciteit/WKK-omzetting602,4         
Productie andere omzetting3 749,0111,9 3,39,1     
Saldo inzet-productie energieTotaal saldo energieomzetting525,9352,8 -1,6-9,038,094,041,939,612,5
Saldo elektriciteit/WKK-omzetting401,5283,8   38,072,541,921,29,4
Saldo andere omzetting124,469,0 -1,6-9,0 21,5 18,43,1
Eigen verbruik energiesectorTotaal168,87,8  0,0     
Olie- en gaswinning33,7         
Cokesfabrieken8,17,8        
Raffinaderijen122,0   0,0     
Totaal energiebedrijven5,0         
Verliezen bij distributie23,3         
Finaal verbruikTotaal finaal verbruik2 432,422,4 6,55,0 29,1 28,30,8
Finaal energieverbruikTotaal1 847,522,4    29,1 28,30,8
Nijverheid (exclusief de energiesector)Totaal554,522,3    4,9 4,40,5
IJzer- en staalindustrie40,218,0      ..
Chemie en farmaceutische industrie284,2     0,2 ..
Non-ferrometalenindustrie12,2       ..
Bouwmaterialenindustrie27,41,8    0,6 ..
Transportmiddelenindustrie4,5       ..
Metaalproducten en machine-industrie23,1       ..
Delfstoffenwinning (geen olie en gas)5,30,2      ..
Voedings- en genotmiddelenindustrie87,11,5    1,1 ..
Papier- en grafische industrie25,3     1,5 ..
Houtindustrie2,2     1,0 ..
Bouwnijverheid25,20,1    0,2 ..
Textiel-, kleding- en lederindustrie4,1       ..
Onbekend13,70,7    0,2 ..
VervoerTotaal446,4         
Binnenlandse luchtvaart0,4         
Wegverkeer426,5         
Railverkeer6,8         
Pijpleidingen          
Binnenlandse scheepvaart12,7         
Onbekend          
Overige afnemersTotaal846,70,1    24,2 23,90,3
Diensten, afval, water en reparatie284,30,1    1,5 1,30,3
Woningen400,60,0    19,5 19,5 
Landbouw152,1     3,2 3,2 
Visserij6,5         
Onbekend3,2         
Niet-energetisch gebruikTotaal584,9  6,55,0     
Nijverheid (exclusief de energiesector)580,5  2,25,0     
Waarvan chemie en petrochemie571,9  0,0      
Vervoer2,8  2,8      
Overige afnemers1,6  1,5      
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 17-12-2018