Overheid; sociale uitkeringen 1995-2017
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.201020112012201320142017*
Totaal sociale uitkeringenTotaal uitkeringen in geld en naturamln euro130 550134 022138 117141 873142 889150 796
Totaal wettelijke sociale uitkeringenWett. soc. uitkeringen in geld en natura102 081104 444109 200112 320114 036113 884
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW)      
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO)7 1886 6706 1365 6975 2914 337
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA)1 3841 7592 0672 6062 9504 393
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ)296271245209188136
Wet Arbeid en Zorg (WAZO)9159501 0479411 1051 131
Werkloosheidswet (WW)4 5244 3655 0506 7347 0875 370
Ziektewet (ZW-vangnet)1 8901 9272 2331 9391 7201 641
Ziektewet (ZW)      
Algemene Ouderdomswet (AOW)28 61829 99631 41532 71934 12037 411
Algemene Nabestaandenwet (ANW/AWW)1 065968844711584393
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp)      
Zorgverzekeringswet (ZVW)33 76934 32234 28935 54335 52640 888
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ)22 43223 21625 87425 22125 4650
Wet Langdurige Zorg (WLZ)     18 184
Totaal voorzieningenVoorzieningen in geld en natura28 46929 57828 91729 55328 85336 912
Uitkeringen oorlogsslachtoffers326311301303279.
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong)2 2302 3812 5232 7132 879.
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ)138161181197251.
Algemene Kinderbijslagwet (AKW)3 3713 3463 2363 2293 203.
Studiebeurzen473434454562656.
Premies koopwoningen288383020.
Wet Werk en Bijstand (WWB/ABW)4 3514 4284 9545 3435 927.
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)202212200195216.
Wet Investeren in Jongeren (WIJ)270435    
Toeslagenwet (TW)799815852966864.
Zorgtoeslag3 8354 7144 5895 1374 030.
MKOB/Tegemoetkoming AOW1 1781 1081 1241 198986.
Kindgebonden budget896976911896936.
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG)      
Wet Maatsch.Ondersteuning (WMO)2 1642 1012 0261 8051 625.
Huurtoeslag2 2132 3112 2882 4352 814.
OV-jaarkaart studerenden11411110411577.
Rechtsbijstand416416430443379.
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen378399395405418.
Kinderopvang2 8972 8172 3441 9451 722.
Leerlingenvervoer236244253237214.
Bejaardenoorden      
Re├»ntegratiefonds (REA)2     
Bijdragen asielzoekers en minderheden5652384161.
Re-integratie333267166180174.
Overig1 5631 5311 5101 1781 122.
┬ę Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 22-10-2018