Mbo-cohorten; eerst behaald diploma, studierichting startjaar
GeslachtPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Totaal deelnemers startjaar
StartjaarPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.2010
Opleidingsrichting en sector diplomaPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Totaal deelnemers startjaar
PeilmomentPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Studievoortgang 5 jaar na startjaar
Onderwijspositie peilmomentPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Totaal deelnemers startjaar
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.Opleidingsrichting en sector startjaarPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Totaal deelnemers startjaarSector landbouwSector techniekSector economieSector zorg en welzijnSector combinatie
Deelnemers met/zonder diplomaTotaal deelnemers startjaaraantal103 7675 91526 00136 81731 2293 805
GediplomeerdenTotaal gediplomeerden82 0324 98020 39228 63325 2452 782
Niveau 15 0152229168804882 509
Niveau 226 8581 5148 5739 6096 921241
Niveau 316 8371 3962 1246 8466 45318
Niveau 433 3221 8488 77911 29811 38314
Niet-gediplomeerden21 7359355 6098 1845 9841 023
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-5-2018