Mbo-cohorten; eerst behaald diploma, studierichting startjaar
GeslachtPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Totaal leerlingen startjaar
StartjaarPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.2010
Opleidingsrichting en sector diplomaPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Totaal leerlingen startjaar
PeilmomentPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Studievoortgang 4 jaar na startjaar
Onderwijspositie peilmomentPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Totaal leerlingen startjaar
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.Opleidingsrichting en sector startjaarPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Totaal leerlingen startjaarSector landbouwSector techniekSector economieSector zorg en welzijnSector combinatie
Leerlingen met/zonder diplomaTotaal leerlingen startjaaraantal103 7675 91526 00136 81731 2293 805
GediplomeerdenTotaal gediplomeerden74 7294 63418 09026 63722 6592 709
Niveau 14 9282229038544762 473
Niveau 225 7501 4698 2279 2496 586219
Niveau 315 2251 2981 7996 4075 71011
Niveau 428 8261 6457 16110 1279 8876
Niet-gediplomeerden29 0381 2817 91110 1808 5701 096
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 22-8-2017