Wegvervoer; vervoerd gewicht door wegtransporteurs uit de Europese Unie
Totaal aantal geselecteerde cellen:
Onderwerpen (1/1)
Vervoersland (1/28)
Land van laden (1/29)
Land van lossen (1/29)
Perioden (10/13)
Onderwerpen
Vervoerd ladinggewicht