Kies tabel
Blader door de thema’s en kies een tabel
 
Thema's
openArbeid en sociale zekerheid
openBedrijven
openBevolking
openBouwen en wonen
openCaribisch Nederland
openEnergie
openFinanciële en zakelijke diensten
openGezondheid en welzijn
openHandel en horeca
openIndustrie
openInkomen en bestedingen
openInternationale handel
openLandbouw
openMacro-economie
openNatuur en milieu
openNederland regionaal
openOnderwijs
openOverheid en politiek
openPrijzen
openVeiligheid en recht
openVerkeer en vervoer
openVolkstellingen
openVrije tijd en cultuur
openArchief
Industrie
Bedrijfsleven; financiën, SBI 2008
Conjunctuurenquête Nederland; maand
Industrie; voorraad gereed product
Investeringen; verwachtingen en motieven
Melkaanvoer en zuivelproductie
Nijverheid; productie, omzet, 2015=100
Nijverheid;2010=100,jan'05-sep'18
Orderontvangsten industrie; 2005-2013
Producentenvertrouwen
Productie index nijverheid; 1953-2014
Verkopen industrie; Prodcom