Bevolkingsontwikkeling; levend geborenen, overledenen en migratie per regio
PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.1999
Regio'sPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.GeslachtPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Mannen en vrouwen
EdeBevolking op 1 januariaantal101 542
Levend geboren kinderenLevend geboren kinderen1 427
OverledenenOverledenen897
Vestiging in de gemeenteImmigratie405
Uit andere gemeente2 891
Vertrek uit de gemeenteEmigratie inclusief administratieve c...242
Naar andere gemeente3 449
Saldo correctiesSaldo overige correcties23
BevolkingsgroeiTotale groei158
Bevolking op 31 december101 700
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 21-2-2019