Bevolking; Islamieten en hindoes in Nederland, 1 januari
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.197119801990200020032004
HindoesTotaal hindoesx 1 00033461919799
Totaal hindoes; relatief%0,00,20,40,60,60,6
Hindoes naar generatieTotaal hindoesx 1 00033461919799
Eerste generatie...575960
Tweede generatie...343839
Hindoes naar herkomstgroeperingNiet-westersTotaal niet-westers...909698
Niet-westerse, relatief%...6,45,95,9
Indiax 1 000...91011
Suriname...778183
Overig niet-westers...445
WestersTotaal westers...111
Totaal westers, relatief%...0,00,00,0
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 17-1-2019