Bevolkingsontwikkeling; migratieachtergrond en generatie
GeneratiePas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.1e generatie migratieachtergrond2e generatie migratieachtergrond
MigratieachtergrondPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.200020052017200020052017
MontserratBevolking op 1 januariaantal365113
BevolkingsgroeiBevolkingsgroei111000
Bevolkingsgroei, relatief%33,316,720,00,00,00,0
Levendgeborenenaantal000000
Overledenen000000
Geboorteoverschot000000
Immigratie121000
EmigratieEmigratie inclusief administratieve c...010000
Emigratie exclusief administratieve c...010000
MigratiesaldoMigratiesaldo inclusief administratie...111000
Migratiesaldo exclusief administratie...111000
Saldo correctiesTotaal saldo correcties000000
Saldo administratieve correcties000000
Saldo overige correcties000000
Bevolking op 31 december476113
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 22-2-2019