Kerncijfers wijken en buurten 2009-2012
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.BevolkingEnergieInkomenSociale zekerheidBedrijvenNabijheid voorzieningenBodemgebruikOmgevingsadressendichtheid
Aantal inwonersBevolkingsdichtheidGemiddeld aardgasverbruikGemiddeld elektriciteitsverbruikPersoonlijk inkomenInkomen van huishoudensUitkeringen Algemene bijstand (ABW/WWB)Bedrijfsvestigingen (SBI 1993)Bedrijfsvestigingen (SBI 2008)KinderdagverblijfVerkeer en vervoerStedelijk bodemgebruikNiet-stedelijk bodemgebruik
TotaalNaar woningtypeAantal inkomensontvangers  Huishouden met lage koopkrachtAlgemene bijstandsuitkeringen totaalBedrijfsvestigingen naar activiteitBedrijfsvestigingen naar activiteitKinderdagverblijven binnen 3 kmAfstand tot oprit hoofdverkeerswegIn hectare landIn hectare landIn percentage
Woningtype onbekendNiet-commerciële dienstverleningR-U Cultuur, recreatie, overige dienstenSemi-bebouwd terreinTotaal niet-stedelijk bodemgebruikBos en open natuurlijk terreinBos en open natuurlijk terrein
Regio'sPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.aantalaantal inwoners per km²kWhaantal%aantal%aantalkmha%per km²
Deursen en Dennenburg20105955212 800x40050x 1,12,4089--96
20126255452 350.400x0 101,02,4....99
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 21-1-2019