Jaarmutatie consumentenprijsindex; vanaf 1963
  
Verwissel X-as en legenda