Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2007
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.Postcodes op 1 januariPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.4271 Werkendam
Bevolking naar geslacht en leeftijdMannen en vrouwenTotaal mannen en vrouwenaantal2 450
0 tot 5 jaar120
5 tot 10 jaar135
10 tot 15 jaar135
15 tot 20 jaar135
20 tot 25 jaar130
25 tot 30 jaar130
30 tot 35 jaar140
35 tot 40 jaar190
40 tot 45 jaar205
45 tot 50 jaar200
50 tot 55 jaar210
55 tot 60 jaar225
60 tot 65 jaar150
65 tot 70 jaar110
70 tot 75 jaar100
75 tot 80 jaar50
80 tot 85 jaar45
85 tot 90 jaar25
90 tot 95 jaar5
95 jaar of ouder0
MannenTotaal mannen1 235
VrouwenTotaal vrouwen1 210
Allochtonen naar herkomstgroeperingTotaal allochtonen115
Westerse allochtonen85
Niet-westerse allochtonen30
Particuliere huishoudens: samenstellingTotaal particuliere huishoudens980
Eenpersoonshuishoudens210
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen360
Meerpersoonshuishoudens met kinderen410
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 16-1-2019