Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2008
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Bevolking naar geslacht en leeftijdAllochtonen naar herkomstgroeperingParticuliere huishoudens: samenstellingLokalisering van de postcode
Mannen en vrouwenMannenVrouwenTotaal allochtonenWesterse allochtonenNiet-westerse allochtonenTotaal particuliere huishoudensEenpersoonshuishoudensMeerpersoonshuishoudens zonder kinderenMeerpersoonshuishoudens met kinderenGemiddelde huishoudensgrootteGemeentecodeGemeentenaam
Totaal mannen en vrouwenTotaal mannenTotaal vrouwen
Postcodes op 1 januariPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.aantalcodenaam
8084, Elburg6 2953 0903 2103202201052 4205658501 0002,550230Elburg
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 16-1-2019