Sociale beschermingsuitkeringen naar functies,criteria,uitvoering 1994-2012
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.2012*
Totaal sociale beschermingsuitkeringenmln euro189 856
FunctiesZiekte / gezondheidszorg67 739
Invaliditeit13 974
Ouderdom67 388
Nabestaanden7 409
Gezin6 591
Werkloosheid10 107
Huisvesting2 326
Onderwijs1 671
Sociale uitsluiting niet eerder genoemd12 651
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 18-1-2019