Overheid; ontvangen belastingen 1987 - 2013
SectorenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.OverheidRijkLokale overheid
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.2011**2011**2011**
Belastingen: afzonderlijkTotaal belastingenmln euro139 725130 7098 740
BTW (Belasting over toegevoegde waarde)41 32141 321 
Loon- en inkomstenbelasting46 69346 693 
Vennootschapsbelasting12 40912 409 
Accijnzen11 26811 268 
Verbruiksbel. op milieugrondslag4 4084 408 
Milieuheffingen4 1034373 666
Motorrijtuigenbelasting(incl.eurovignet)5 1753 7431 432
BPM (Bel. personenauto's en motorrijw.)1 9781 978 
Overdrachtsbelasting1 9351 935 
Onroerendezaakbelasting3 171 3 171
Dividendbelasting2 5902 590 
Vermogensheffingen1 5381 5362
Assurantiebelasting1 0201 020 
Kansspelbelasting475475 
Bankenbelasting   
Verhuurdersheffing   
Loonkostenheffing541541 
Overige belastingen1 100355469
Belastingen op productie en invoerTotaal belast. op productie en invoer69 56464 2145 074
Productgebonden belastingenTotaal productgebonden belastingen62 32262 322 
BTW (Belasting over toegevoegde waarde)41 32141 321 
AccijnzenTotaal accijnzen11 26811 268 
Benzineaccijns4 0544 054 
Accijns op overige minerale oliën3 6913 691 
Tabakaccijns2 5272 527 
Alcoholaccijns314314 
Bieraccijns383383 
Wijnaccijns e.a. mousserende dranken272272 
Overige accijnzen2727 
Verbruiksbel. op alcoholvrije dranken159159 
Belastingen op milieugrondslag4 4084 408 
BPM (Bel.op personenauto's en motorrijw)1 9781 978 
Kansspelbelasting238238 
Overdrachtsbelasting1 9351 935 
Assurantiebelasting1 0201 020 
Kapitaalbelasting-5-5 
Beursbelasting   
Niet-productgebonden belastingenTotaal niet-productgebonden belastingen7 2421 8925 074
Onroerendezaakbelasting3 171 3 171
Motorrijtuigenbel. (Incl. eurovignet)1 103825278
MilieuheffingenTotaal milieuheffingen1 6824371 245
Rioolrechten220 220
Heffingen op waterverontreiniging32520305
Omslagheffing waterschappen705 705
Overige milieuheffingen43241715
Bankenbelasting   
Verhuurderheffing   
Loonkostenheffing541541 
PBO-heffingen172  
Inschrijfgelden Kamer van Koophandel206 206
Toeristenbelasting148 148
Niet-productgebonden - overig2198926
Belastingen op inkomen en vermogenTotaal belast. op inkomen en vermogen68 62364 9593 664
Belastingen op inkomenTotaal belastingen op inkomen61 92961 929 
Vennootschapsbelasting12 40912 409 
Loonbelasting47 22647 226 
Inkomstenbelasting-533-533 
Dividendbelasting2 5902 590 
Kansspelbelasting237237 
Eenmalig ontvangst i.v.m. liquidatie...   
Belastingen op vermogenTotaal belastingen op vermogen6 6943 0303 664
Onroerendezaakbelasting0 0
Vermogensbelasting1111 
Motorrijtuigenbelasting4 0722 9181 154
MilieuheffingenTotaal milieuheffingen2 421 2 421
Rioolrechten1 146 1 146
Heffingen op waterverontreiniging825 825
Omslagheffing waterschappen450 450
Overige belastingen inkomen en vermogen19010189
Vermogensheffingen1 5381 5362
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 21-2-2019