Overheid; sociale uitkeringen 1987 - 2013
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.199019952000200520102012*2013 1e kwartaal*2013 2e kwartaal*2013 3e kwartaal*2013 4e kwartaal*2013*
Totaal sociale uitkeringenTotaal uitkeringen in geld en naturamln euro57 04265 28572 13292 638131 051139 98834 64038 19335 11235 488143 433
Totaal wettelijke sociale uitkeringenWett. soc. uitkeringen in geld en natura43 31650 68458 18076 432102 200110 46227 30230 37327 50727 882113 064
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW)5 6835 735         
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO)3 3593 2908 6848 7097 1876 1521 3321 7441 3171 2955 688
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA)    1 5022 2006147755966192 604
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ)  46947429624250665049215
Wet Arbeid en Zorg (WAZO)   658916948200274231236941
Werkloosheidswet (WW)1 8674 2403 2684 3754 5475 2331 5092 0061 6031 5896 707
Ziektewet (ZW-vangnet)   1 0751 7481 9614335784664631 940
Ziektewet (ZW)4 2201 874         
Algemene Ouderdomswet (AOW)13 35215 18019 09823 36928 61831 4157 3919 4927 9977 83732 717
Algemene Nabestaandenwet (ANW/AWW)1 8952 0901 4981 3671 065844180222167143712
Algemene Kinderbijslagwet (AKW)           
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp)6 7507 03912 22016 697       
Zorgverzekeringswet (ZVW)    33 93335 5729 0809 0808 8249 27036 254
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ)6 19011 23612 94319 70822 38825 8956 5136 1366 2566 38125 286
Totaal voorzieningenVoorzieningen in geld en natura13 72614 60113 95216 20628 85129 5267 3387 8207 6057 60630 369
Uitkeringen oorlogsslachtoffers345349356353326293.....
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong)  1 0241 4192 2302 515.....
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ)200232270171152197.....
Algemene Kinderbijslagwet (AKW)2 7642 9552 9113 1913 3713 236.....
Studiebeurzen1 7881 338770792473454.....
Premies koopwoningen38126483262838.....
Wet Werk en Bijstand (ABW/WWB)4 9594 7134 0974 5674 3804 575.....
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)    202200.....
Wet Investeren in Jongeren (WIJ)    270452.....
Toeslagenwet (TW)254300289331799845.....
Zorgtoeslag    3 8354 589.....
Tegemoetkoming AOW/ANW'ers   2521 1781 124.....
Kindgebonden budget    896911.....
Tegemoetkoming Buitengew. Uitgaven (TBU)    30371.....
Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV)50          
Flexibele uittredingsregelingen28617         
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) 454652821       
Wet Maatsch.Ondersteuning (WMO)    2 4862 290.....
Individuele huursubsidies (IHS)7619241 4621 6862 2132 288.....
OV-jaarkaart studerenden9353313188114106.....
Rechtsbijstand100163206340416430.....
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen248412397504557581.....
Kinderopvang 563005692 9462 393.....
Leerlingenvervoer629198164214208.....
Regeling Spec.Uitk. Jeugdgezondheidszorg   187238307.....
Bejaardenoorden1 2041 524         
Reïntegratiefonds (REA)  2211902      
Gezinsverzorging Gezinshulp (GG)           
Bijdragen asielzoekers en minderheden29211127326135.....
Schoolboeken    311322.....
Overig2862453764238501 066.....
Sociale uitkeringen in geldTotaal sociale uitkeringen in geld41 22942 62442 94751 20864 68269 07916 76720 72917 62317 78772 906
Wettelijk sociale uitkeringen in geldTotaal wettelijke sociale uitk. in geld29 98632 32933 01740 02745 87948 99511 70915 15712 42712 23151 524
Algemeen ArbeidsongeschiktheidsfondsAlg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW)5 2935 655         
ArbeidsongeschiktheidsfondsTotaal Arbeidsongeschiktheidsfonds3 3593 2907 0397 1048 2667 8011 7742 3221 7541 7287 578
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO)3 3593 2907 0396 6307 1666 1521 3321 7441 3171 2955 688
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA)    7661 3603814983763731 628
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ)   47429624250665049215
Wet Arbeid en Zorg (WAZO)    38471114111147
WerkhervattingskasWerk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA)    364388909582116383
ArbeidsongeschiktheidskasWet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO)  1 6452 07921      
Arbeidsongeschiktheidsfonds Zelfst.Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ)  469        
Algemeen WerkloosheidsfondsTotaal Algemeen Werkloosheidsfonds1 5553 7052 3394 0923 9944 6041 1411 5801 3211 3575 399
Werkloosheidswet (WW)1 5553 7052 3392 9222 4002 7707471 0358658893 536
Ziektewet (ZW-vangnet)   6369111 1072423352802871 144
Wet Arbeid en Zorg (WAZO)   534683727152210176181719
SectorfondsenTotaal Sectorfondsen3125359291 6193 0623 3711 0001 2699518954 115
Werkloosheidswet (WW)3125359291 2351 9362 1876938796586202 850
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA)    372430136173130122561
Ziektewet (ZW-vangnet)   384754754171217163153704
Uitvoeringsfonds voor de OverheidTotaal Uitvoeringsfonds voor de Overheid   397489572133177155155620
Werkloosheidswet (WW)   21821127669928080321
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA)    022798832
Ziektewet (ZW-vangnet)   55831002026232392
Wet Arbeid en Zorg (WAZO)   12419517437504444175
ZiekengeldkassenZiektewet (ZW)4 2201 874         
Algemeen OuderdomsfondsAlgemene Ouderdomswet (AOW)13 35215 18019 09823 36928 61831 4157 3919 4927 9977 83732 717
Algemeen NabestaandenfondsAlgemene Nabestaandenwet (ANW/AWW)1 8952 0901 4981 3671 065844180222167143712
Algemeen KinderbijslagfondsAlgemene Kinderbijslagwet (AKW)           
Sociale voorzieningen in geldTotaal sociale voorzieningen in geld11 24310 2959 93011 18118 80320 0845 0585 5725 1965 55621 382
Uitkeringen oorlogsslachtoffers345349356353326293.....
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong)  1 0241 4192 2302 515.....
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ)200232270171152197.....
Algemene Kinderbijslagwet (AKW)2 7642 9552 9113 1913 3713 236.....
Studiebeurzen1 7881 338770792473454.....
Premies koopwoningen38126483262838.....
Wet Werk en Bijstand (WWB/ABW)4 9254 6223 8904 3304 0074 213.....
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)    202200.....
Wet Investeren in Jongeren (WIJ)    270452.....
Toeslagenwet (TW)254300289331799845.....
Zorgtoeslag    3 8354 589.....
Tegemoetkoming AOW/ANW'ers   2521 1781 124.....
Kindgebonden budget    896911.....
Tegemoetkoming Buitengew. Uitgaven (TBU)    30371.....
Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV)50          
Flexibele uittredingsregelingen28617         
Overig250218337316733946.....
Sociale uitkeringen in naturaTotaal sociale uitkeringen in natura15 81322 66129 18541 43066 36970 90917 87317 46417 48917 70170 527
Wettelijk sociale uitkeringen in naturaTotaal wettelijk sociale uitk. in natura13 33018 35525 16336 40556 32161 46715 59315 21615 08015 65161 540
Algemeen ArbeidsongeschiktheidsfondsAlg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW)39080         
Algemene kasZiekenfondswet-verplicht (ZFW-vp)6 7507 03912 22016 697       
ZorgverzekeringsfondsZorgverzekeringswet (ZVW)    33 93335 5729 0809 0808 8249 27036 254
Algemeen Fonds Bijzondere ZiektekostenAlgemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ)6 19011 23612 94319 70822 38825 8956 5136 1366 2566 38125 286
Sociale voorzieningen in naturaTotaal sociale voorzieningen in natura2 4834 3064 0225 02510 0489 4422 2802 2482 4092 0508 987
Wet Werk en Bijstand (ABW/WWB)3491207237373362.....
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) 454652821       
Wet Maatsch.Ondersteuning (WMO)    2 4862 290.....
Individuele huursubsidies (IHS)7619241 4621 6862 2132 288.....
OV-jaarkaart studerenden9353313188114106.....
Rechtsbijstand100163206340416430.....
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen248412397504557581.....
Kinderopvang 563005692 9462 393.....
Leerlingenvervoer629198164214208.....
Regeling Spec.Uitk. Jeugdgezondheidszorg   187238307.....
Bejaardenoorden1 2041 524         
Reïntegratiefonds (REA)  2211902      
Gezinsverzorging Gezinshulp (GG)           
Bijdragen asielzoekers en minderheden29211127326135.....
Schoolboeken    311322.....
Overig362739107117120.....
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 19-6-2019