Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2012
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Bevolking naar geslacht en leeftijdAllochtonen naar herkomstgroeperingParticuliere huishoudens: samenstelling
Mannen en vrouwenTotaal allochtonenTotaal particuliere huishoudens
Totaal mannen en vrouwen
Postcodes op 1 januariPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.aantal
3297, Binnenmaas6 8405252 870
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 23-2-2019