Hernieuwbare elektriciteit; binnenlandse prod., import en export, 1990-2013
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Elektriciteitsproductie
Genormaliseerd
Bruto productie
Aandeel in totaal elektriciteitsverbruik
PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.2000200120022003200420052006200720082009201020112013*
Bron/TechniekPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.%
Totaal biomassa1,862,142,602,252,814,454,313,274,155,185,845,805,04
Afvalverbrandingsinstallaties1,171,091,071,060,991,071,091,141,141,331,461,671,81
Bij- en meestoken biomassa in centrales0,190,531,010,701,362,912,701,481,812,212,682,611,51
Overige biomassaverbranding0,220,220,210,200,200,210,210,230,600,850,840,660,84
Totaal biogas0,280,300,310,300,260,260,310,430,600,790,860,87.
Biogas uit stortplaatsen0,170,170,180,160,130,120,120,110,100,100,090,08.
Biogas, rioolwaterzuiveringsinstallaties0,100,120,120,110,110,100,110,120,120,130,140,14.
Biogas, co-vergisting van mest     0,010,050,150,300,450,480,460,43
Overige biogas0,020,010,020,020,020,030,040,050,080,120,160,19.
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 18-2-2019