Gemeenterekeningen; baten en lasten naar regio en grootteklasse 2004-2014
RegiokenmerkenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Nederland
Baten/lasten/saldoPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.BatenLastenSaldo
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.200520062007200820092010200520062007200820092010200520062007200820092010
Gemeentelijke functies in mln euroVolksgezondheid en milieuMilieubeheermln euro202152204155180174614615660631679697-412-464-456-476-499-523
Grondwater   000   022   0-2-2
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 24-5-2019