Verkrijgingen uit nalatenschappen waarvoor aangifte; 2005-2010
PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.2010*
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.VerkrijgerBruto verkrijgingGemiddelde bruto verkrijgingVerschuldigde belastingGemiddelde verschuldigde belastingNetto verkrijgingGemiddelde netto verkrijging
Grootteklasse netto verkrijgingPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.Categorie verkrijgerPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.aantal1 000 euro
TotaalTotaal177 06012 025 914681 321 270710 704 64460
Weduwen16 4102 094 30612828 24922 066 057126
Weduwnaars7 090738 9651046 8021732 163103
Samenwonenden1 070181 3591702 3372179 022168
Kinderen van 23 jaar en ouder90 8506 240 87969614 50175 626 37862
Kinderen jonger dan 23 jaar2 870149 9955213 9395136 05647
Kleinkinderen5 540195 9983524 5094171 48831
Broers en zusters0......
Ouders1 05046 244447 377738 86737
Niet- of ver verwanten49 4202 016 31941623 555131 392 76328
Rechtspersonen algemeen belang2 740359 67913100359 679131
Onbekend30......
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 21-2-2019