PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.2018 4e kwartaal
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Werkzame beroepsbevolking
GeslachtPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Totaal mannen en vrouwenMannenVrouwen
PersoonskenmerkenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.BeroepPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.x 1 000
Totaal personenTotaal8 8624 7244 138
011 Docenten424137287
012 Sportinstructeurs482721
013 Leidsters kinderopvang en onderwi.15015135
021 Auteurs en kunstenaars1397267
022 Vakspecialisten op artistiek en c.905139
031 Adviseurs marketing, public relat.1699079
032 Vertegenwoordigers en inkopers15911544
033 Verkopers676237440
041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad.489290199
042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en...323141182
043 Administratief personeel827329498
051 Algemeen directeuren766016
052 Managers op administratief en com...1228834
053 Managers productie en gespecialis...14511233
054 Managers horeca, detailhandel en.775622
055 Managers z.n.d.964
061 Overheidsambtenaren en -bestuurders944550
062 Juristen733637
063 Beveiligingswerkers13610729
071 Ingenieurs en onderzoekers wis.22618245
072 Vakspecialisten natuur en techniek19517222
073 Bouwarbeiders2652614
074 Metaalarbeiders, machinemonteurs1741703
075 Voedselverwerkende beroepen en ov...1318348
076 Elektriciens en elektronicamonteurs83812
077 Productiemachinebedieners en asse...12510421
078 Hulpkrachten bouw en industrie684028
081 Specialisten ICT31026545
082 Vakspecialisten ICT685711
091 Tuinders, akkerbouwers en veetelers15913128
092 Hulpkrachten landbouw23149
101 Artsen, therapeuten en gespeciali...32987242
102 Specialisten op maatschappelijk g...14832116
103 Vakspecialisten gezondheidszorg26854214
104 Sociaal werkers, groeps- en woonb...25158193
105 Verzorgenden25223229
111 Medewerkers persoonlijke dienstve...469181288
112 Schoonmakers en keukenhulpen332110222
121 Bestuurders voertuigen en bediene...30328122
122 Hulpkrachten transport en logistiek33924792
131 Beroepssegment overig1177838
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 16-2-2019