Sportclubs; personeel, exploitatie, ledental, gebruik accommodaties
SportclubsPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Totaal sportclubsKracht- en vechtsportclubsIndividuele zaalsportclubsHengelsportclubsTennisclubsVeldvoetbalclubs
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.200020092015200020092015200020092015200020092015200020092015200020092015
Totaal aantal sportclubsaantal26 62028 70028 2101 0901 2601 3203 1702 9102 8101 0501 1201 0501 8001 8401 7452 8802 8802 635
Sportclubs naar aantal ledenMinder dan 51 ledenin % van het totaal aantal sportclubs333538454747304038182321228334
51 tot en met 100 leden1920212829362225261617107717663
101 tot en met 200 leden201817171612271820221917212123221716
201 tot en met 300 leden101076449108131111191716202216
301 tot en met 400 leden6552104341151281710151313
401 tot en met 500 leden4330102225451286121110
Meer dan 500 leden899121533162123303020222838
Gemiddeld aantal leden per sportclubaantal191196184928571156121120443402443404404305365409468
Gemiddeld aantal leden onder 18 jaar ..62..42..65..50..61..246
Sportclubs naar gebruik van accommodatieBeschikt niet over accommodatiein % van het totaal aantal sportclubs222524474122100100100011110
Gehuurd697067919295959795   576855919490
Beschikt over accommodatie in eigendom12713625625   503454141620
Gymzaal, sportzaal en sporthal101113623   000212
Tennishal000000000   214000
Overige overdekte sportruimte313512002   110200
Sportveld, tennisbaan657000000   493454121619
Golfbaan000000000   000000
Overige openluchtvelden, banen213000000   001000
Eigendom verzelfstandigd334201112   12915286
Clubhuis..41..14..21..25..88..94
Clubhuis in eigendom..26..8..9..10..73..80
PersoneelWerkzame personenWerkzame personen in loondienst171413161614241717100301916736774
Werkzame personen niet in loondienst..7..6..16..0..21..9
Werkzame personen in loondienstaantal13 78012 87012 0204204702802 8501 6801 6901010101 0807506506 3605 7805 940
ArbeidsvolumeWerkzame personen in loondienstmensjaren3 5003 9203 660708050350240280101004903602701 5901 5701 650
Arbeidsvolume naar functieTraining, instructie en verzorgingin % van arbeidsvolume werkzame personen in loondienst64606272859698979300 565150747677
Bestuur, administratie57823711146973 144212
Onderhoud, schoonmaak en kantine2623204822223127 424543231410
Overig personeel491010000000 1030811
Sportclubs met vrijwilligersin % van het totaal aantal sportclubs868184908382928892766975979598989998
Arbeidsuren vrijwilligers per weekTotaal arbeidsuren vrijwilligersx 1 0002 0992 1802 1423132421269890272325157150146938923928
Begeleiding (van jeugdleden)% van totaal arbeidsuren vrijwilligers262725222325212018141618111815353433
Training, instructie en verzorging212426354035313132547765182326
Bestuur, commissies en administratie373332353334414543676360554950282322
Onderhoud, schoonmaak en kantine161516846757131815272731201919
ExploitatieBatenTotaal batenmln euro8241 2331 23317201857585791313122164141275389417
Contributie, les- en entreegeldenin % van totaal baten485051708079707677808585605756252934
Subsidies en bijdragen11101011121114121187556710109
Sponsor- en reclamegelden91211212333112556131614
Kantineverkopen262424634957327232726484241
Overige baten6541133432752755433
LastenTotaal lastenmln euro7961 1941 19416191656565581212117155134269384409
Lonen en sociale lastenin % van totaal lasten1212121519101815193121499141313
Personeel niet in loondienst798101718151919123676588
Huisvestingskosten222122303336343634674212122141517
Onderhoud en schoonmaak787524221633101110776
Inkoopkosten kantine141313422533216131614262322
Kapitaallasten667434212222111114555
Bondscontributies8882337108355054677777
Wedstrijd- en reiskosten710978745491564557107
Overige lasten17131524121512109361921151215161314
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 17-1-2019