Religieuze betrokkenheid; persoonskenmerken
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Kerkelijke gezindte
Geen kerkelijke gezindteTotaal kerkelijke gezindteRooms-KatholiekProtestantse Kerk in NederlandNederlands HervormdGereformeerdIslamOverige gezindte
PersoonskenmerkenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.% van de bevolking
Totaal personen201045552768455
201147532667455
201248522667355
201347532657456
201449512467356
201550502466356
201650502466356
201751492466356
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 22-2-2019