Kerncijfers wijken en buurten 2009-2012
Totaal aantal geselecteerde cellen:
Onderwerpen (0/145)
Regio's (0/17647)
Perioden (0/4)
Onderwerpen
openRegiocodering
openBevolking
openWonen
openEnergie
openInkomen
openSociale zekerheid
openBedrijven
openMotorvoertuigen
openNabijheid voorzieningen
openOppervlakte
openBodemgebruik
Meest voorkomende postcode
Dekkingspercentage
Stedelijkheid
Omgevingsadressendichtheid