Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008
Totaal aantal geselecteerde cellen:
Onderwerpen (0/22)
Bedrijfstakken (SBI'93) (0/207)
Periode (0/3)
Onderwerpen
openBanen werkzame personen, jaargemiddelde
openWerknemers, jaargemiddelde
openBedrijfsopbrengsten
openBedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Resultaat voor belastingen