Bevolkingsontwikkeling; regio per maand
Totaal aantal geselecteerde cellen:
Onderwerpen (1/15)
Regio's (511/599)
Perioden (1/221)
Onderwerpen
Bevolking aan het begin van de periode
Levend geboren kinderen
Overledenen
openVestiging in de gemeente
openVertrek uit de gemeente
Overige correcties
openBevolkingsgroei
Bevolking aan het einde van de periode