Bevolkingsontwikkeling; levend geborenen, overledenen en migratie per regio
PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.1960197019801990200020162017
Regio'sPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.GeslachtPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Mannen en vrouwenMannen en vrouwenMannen en vrouwenMannen en vrouwenMannen en vrouwenMannen en vrouwenMannen en vrouwen
Niet-gemeentelijk ingedeeldBevolking op 1 januariaantal       
Levend geboren kinderenLevend geboren kinderen       
OverledenenOverledenen       
Vestiging in de gemeenteImmigratie       
Uit andere gemeente       
Vertrek uit de gemeenteEmigratie inclusief administratieve c...       
Naar andere gemeente       
Saldo correctiesSaldo overige correcties       
BevolkingsgroeiTotale groei       
Bevolking op 31 december       
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 19-2-2019