Bevolkingsontwikkeling; levend geborenen, overledenen en migratie per regio
PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.1960197019801990200020162017
Regio'sPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.GeslachtPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Mannen en vrouwenMannen en vrouwenMannen en vrouwenMannen en vrouwenMannen en vrouwenMannen en vrouwenMannen en vrouwen
DelftBevolking op 1 januariaantal73 32383 69883 93988 73996 095101 034101 381
Levend geboren kinderenLevend geboren kinderen1 4171 6071 0451 0761 086993864
OverledenenOverledenen544680674724796737743
Vestiging in de gemeenteImmigratie3136168517521 5113 8464 220
Uit andere gemeente3 1775 8863 2173 9404 8735 9786 614
Vertrek uit de gemeenteEmigratie inclusief administratieve c......5951 2122 9793 132
Naar andere gemeente3 3424 4793 4383 8235 3586 7296 932
Saldo correctiesSaldo overige correcties...0-19-25-19
BevolkingsgroeiTotale groei5342 49119062685347872
Bevolking op 31 december74 45486 18984 12989 36596 180101 381102 253
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 16-2-2019