Bevolkingsontwikkeling; levend geborenen, overledenen en migratie per regio
PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.1983
Regio'sPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.GeslachtPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Mannen en vrouwen
FranekerBevolking op 1 januariaantal12 804
Levend geboren kinderenLevend geboren kinderen164
OverledenenOverledenen152
Vestiging in de gemeenteImmigratie33
Uit andere gemeente657
Vertrek uit de gemeenteEmigratie inclusief administratieve c....
Naar andere gemeente600
Saldo correctiesSaldo overige correcties.
BevolkingsgroeiTotale groei86
Bevolking op 31 december12 890
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 23-2-2019