Bevolkingsontwikkeling; levend geborenen, overledenen en migratie per regio
PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.1970
Regio'sPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.GeslachtPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Mannen en vrouwen
Groot-Rijnmond (CR)Bevolking op 1 januariaantal1 200 069
Levend geboren kinderenLevend geboren kinderen20 588
OverledenenOverledenen10 655
Vestiging in de gemeenteImmigratie11 111
Uit andere gemeente50 633
Vertrek uit de gemeenteEmigratie inclusief administratieve c....
Naar andere gemeente55 798
Saldo correctiesSaldo overige correcties.
BevolkingsgroeiTotale groei9 539
Bevolking op 31 december1 209 608
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 22-2-2019