Bevolkingsontwikkeling; levend geborenen, overledenen en migratie per regio
PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.1980
Regio'sPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.GeslachtPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Mannen en vrouwen
Groot-Rijnmond (CR)Bevolking op 1 januariaantal1 205 178
Levend geboren kinderenLevend geboren kinderen14 864
OverledenenOverledenen11 030
Vestiging in de gemeenteImmigratie14 052
Uit andere gemeente46 988
Vertrek uit de gemeenteEmigratie inclusief administratieve c....
Naar andere gemeente48 523
Saldo correctiesSaldo overige correcties.
BevolkingsgroeiTotale groei10 203
Bevolking op 31 december1 215 381
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 22-2-2019