OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.2018
Bevolking naar geslachtTotale bevolkingaantal17 181 084
Mannen8 527 041
Vrouwen8 654 043
Bevolking naar burgerlijke staatTotale bevolking17 181 084
Ongehuwd8 287 607
Gehuwd6 710 175
Verweduwd858 676
Gescheiden1 324 626
Bevolking naar leeftijd (op 1 januari)Bevolking naar leeftijd, aantallenTotale bevolking17 181 084
20 tot 40 jaar4 253 083
40 tot 65 jaar5 878 229
65 tot 80 jaar2 460 202
80 jaar of ouder778 914
Bevolking naar leeftijd, relatiefJonger dan 20 jaar%22,2
20 tot 40 jaar24,8
40 tot 65 jaar34,2
65 tot 80 jaar14,3
80 jaar of ouder4,5
Demografische drukTotale druk69,6
Groene druk37,6
Grijze druk32,0
Gemiddelde leeftijdTotale bevolkingJaar41,8
Mannen41,0
Vrouwen42,6
Bevolking naar migratieachtergrondTotale bevolkingaantal17 181 084
Nederlandse achtergrond13 209 225
Personen met migratieachtergrondTotaal met migratieachtergrondMet migratieachtergrond3 971 859
Met migratieachtergrond, relatief%23,1
Westerse migratieachtergrondaantal1 729 016
Niet-westerse migratieachtergrondTotaal niet-westers2 242 843
Marokko396 539
(voormalig) Ned. Antillen + Aruba157 114
Suriname351 681
Turkije404 459
Overig niet-westers933 050
Eerste generatie migratieachtergrondTotaal eerste generatie2 079 329
Westerse eerste generatie836 178
Niet-westerse eerste generatieTotaal niet-westers1 243 151
Marokko169 018
(voormalig) Ned. Antillen + Aruba84 526
Suriname176 412
Turkije191 513
Overig niet-westers621 682
Tweede generatie migratieachtergrondTotaal tweede generatie 1 892 530
Westerse tweede generatie892 838
Niet-westerse tweede generatieTotaal niet-westers999 692
Marokko227 521
(voormalig) Ned. Antillen + Aruba72 588
Suriname175 269
Turkije212 946
Overig niet-westers311 368
Particuliere huishoudensTotaal huishoudensx 1 0007 858
Eenpersoonshuishoudens2 998
Meerpersoonshuishoudens4 860
Gemiddelde huishoudensgrootteaantal2,15
BevolkingsgroeiTotale bevolkingsgroei 
Totale bevolkingsgroei, relatiefper 1 000 inwoners 
Levendgeborenenaantal 
Overledenen 
Geboorteoverschot 
Geboorteoverschot, relatiefper 1 000 inwoners 
Immigratieaantal 
Emigratie inclusief administratieve c... 
Migratiesaldo inclusief administratie... 
Migratiesaldo (inclusief co..), relatiefper 1 000 inwoners 
Overige correctiesaantal 
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 23-3-2019